STAznanost

Slovenija po mnenju ministrice stremi k bolj uravnoteženi zastopanosti obeh spolov v znanosti

Ljubljana, 7. marca - Komisija za ženske v znanosti je ob mednarodnem dnevu žensk pripravila tradicionalni posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti. Udeležence je nagovorila tudi ministrica Maja Makovec Brenčič. Poudarila je, da Slovenija stremi k ustvarjanju spodbudnega raziskovalnega okolje upoštevajoč načela enakih možnosti za ženske in moške v znanosti.

Ljubljana, MIZŠ. Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Predsednica komisije za ženske v znanosti Marija Bešter Rogač. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Predsednica komisije za ženske v znanosti Marija Bešter Rogač.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ. Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ. Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ. Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ. Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Predsednica komisije za ženske v znanosti Marija Bešter Rogač. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Predsednica komisije za ženske v znanosti Marija Bešter Rogač.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ. Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič in predsednica komisije za ženske v znanosti Marija Bešter Rogač. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič in predsednica komisije za ženske v znanosti Marija Bešter Rogač.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ. Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Predsednica komisije za ženske v znanosti Marija Bešter Rogač. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Predsednica komisije za ženske v znanosti Marija Bešter Rogač.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ. Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič. Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ljubljana, MIZŠ.
Posvet o diskriminaciji in izkoriščanju v znanosti ob mednarodnem dnevu žensk, ki ga je pripravila komisija za ženske v znanosti na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.
Foto: Tamino Petelinšek/STA

Pri enakosti spolov in promocije žensk v znanosti se po mnenju ministrice za izobraževanje, znanost in šport Makovec Brenčičeve dogajajo nenehne pozitivne spremembe. Tako je na primer Generalna skupščina ZN sprejela resolucijo, s katero je bil 11. februar vzpostavljen kot mednarodni dan žensk in deklet v znanosti.

"Vse to izkazuje zavezanost držav članic k uresničitvi enakosti med spoloma na področju znanosti, kar kljub navedenim korakom v pravo smer še vedno ostaja velik izziv," je dejala ministrica in dodala, da je v Sloveniji zakonodajni okvir za uveljavitev načela enakih možnosti spolov na različnih področjih življenja večinoma že postavljen.

Ministrstvo z zagotavljanjem enakih možnosti spolov v raziskovanju po njenih navedbah sledi ciljem in ukrepom iz Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji 2011-2020 ter priporočilom Evropske komisije. Kljub temu je napredek pri uresničevanju zadanih ciljev za bolj uravnoteženo zastopanost obeh spolov tako v Sloveniji kot tudi v EU po oceni ministrice še vedno prepočasen.

V slovenski znanosti je neenakost opazna predvsem pri deležu žensk na najvišjih akademskih in raziskovalnih položajih, je izpostavila. Čeprav je med diplomanti doktorskega študija približno polovica žensk, se z vsako nadaljnjo stopnjo na akademski karieri delež žensk znižuje; med docenti/docentkami jih je bilo po zadnji študiji 43 odstotkov, med izrednimi profesorji/profesoricami 33 odstotkov in na najvišji akademski stopnji le še 23 odstotkov.

Sestava oseb z doktoratom znanosti glede na spol tudi po njenih besedah kažejo na neenakomerno porazdelitev doktoric in doktorjev znanosti v posameznih znanstvenih vedah; gre za t. i. horizontalno segregacijo, ki se kaže v večji koncentraciji žensk (doktoric), ki so doktorirale iz medicinskih in humanističnih ved. Prav nasprotno velja za tehniške in tehnološke vede, kjer je bilo med vsemi, ki so doktorirali iz teh ved, le 17 odstotkov žensk.

Zato je za odpravljanje vertikalne in horizontalne neenakosti v Sloveniji nujno potrebno po njenem prepričanju pospešiti "implementacijo načela enakih možnosti spolov ter podpreti strukturne spremembe v institucionalizaciji znanstvenega raziskovanja".

Sledili sta predavanji prejemnic Zoisovega priznanja za leto 2015 Jane Rošker z ljubljanske filozofske fakultete in Andreje Gomoboc z novogoriške univerze. Prva je govorila o spolnem neravnovesju med osebami, ki se poklicno ukvarjajo z znanostjo, druga pa o ženskah v astronomiji.