STAznanost

Zaživel je pospeševalnik za pametne skupnosti Flapax

Ljubljana, 11. marca - Skupina slovenskih podjetij in organizacij je danes uradno vzpostavila pospeševalnik za pametne skupnosti v alpski, podonavski, sredozemski in balkanski regiji Flapax, ki je prvi tovrstni finančni instrument v Sloveniji in tujini. Pošta Slovenije je prevzela vlogo povezovalke in gostiteljice jedra skupine.

Namen pospeševalnika Flapax je vzpostaviti referenčno točko s strukturo, ki bo privabljala zasebni kapital in javna sredstva, omogočala oblikovanje novih trgov ter podprla hitro uvajanje v vseh štirih regijah in drugod, so sporočili iz Pošte Slovenije.

"Prve zamisli o tem smo začeli razvijati pred več kot 15 leti, vendar je to zahtevalo veliko časa in učenja, zadnja leta zlasti v okviru konzorcija projekta SmileAlps, v katerem si partnerji pobude prizadevajo vzpostaviti prvo resnično inteligentno regijo. Koncept Flapax predstavlja celovito, predvsem pa inovativno finančno podporo širšim regijskim projektom, kot je na primer SmileAlps," je izjavil sopobudnik pospeševalnika Simon Mokorel.

V sodelujočih organizacijah, med katerimi so Pošta Slovenije, Kolektor, Institut Jožef Stefan (IJS), Cosylab, Ljubljanski urbanistični zavod in Občina Idrija, pravijo, da se je treba povezati in vzpostaviti strukturo s platformo pametne skupnosti, inovativnimi finančnimi instrumenti in integrirano informacijsko infrastrukturo, s katero bo država postala referenčna točka.

"Doseganje vrhunskih rezultatov na področju raziskav je izziv, še večji izziv pa jih je preoblikovati v dodano vrednost za družbo in naravo. Pospeševalnik Flapax predstavlja potrebni mehanizem ne le za oblikovanje primernih vrednostnih verig z drugimi deležniki, ampak tudi za rast in doseganje dejanskega in širokega učinka," je dodal vodja centra za prenos znanj in vodja Unescove katedre odprtih tehnologij za prosto dostopne učne vire in odprto učenje pri IJS Mitja Jermol.

Zagon projekta je potekal ob prisotnosti evropske komisarke za promet Violete Bulc in podpredsednika vlade ter ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. Koprivnikar poudarja, da je pospeševalnik Flapax korak na poti uresničevanja strategije Slovenije, da postane zelena referenčna država v digitalni Evropi. Evropska komisarka pa je izrazila podporo projektu Flapax, ker vzpostavlja točno tako okolje, kakršno potrebujemo za spodbujanje naložb in konkurenčnosti v EU - ob sodelovanju različnih partnerjev.