STAznanost
Humanistika in družboslovje

Nova spoznanja o tolminskem puntu v monografiji

Koper, 19. marca - V okviru letošnjega tedna Univerze na Primorskem so minuli teden na Fakulteti za humanistične študije v Kopru med drugim predstavili dve znanstveni monografiji. Ena prinaša nove poglede in spoznanja več avtorjev o tolminskem puntu, drugo pa je avtor Andrej Studen naslovil z Neprilagojeni in nevarni: Podoba in status Ciganov v preteklosti.

Zgodovinsko društvo za severno Primorsko je monografijo o tolminskem puntu pripravilo skupaj z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije. Tolminski punt je leta 1713 zajel celotno regijo, katere upravno središče je bila Gorica. Leta 1714 so usmrtili 11 obsojenih najbolj obremenjenih upornikov, med katerimi so bili tudi vodje upora.

Namen publikacije, k pripravi katere so povabili različne avtorje oz. predstavnike različnih generacij, je osvetliti zelo različne okoliščine, v katerem se je zgodil upor, je za STA pojasnila urednica monografije z naslovom Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja Dragica Čeč.

Skozi stoletja spominjanja tolminski punt ni ostal samo grožnja tistim, ki bi se upirali, ampak element, na katerem se je na Goriškem v 19. stoletju rojevala slovenska zavest. Zaradi pomena in palete vprašanj, ki jih odpira punt, prispevki v monografiji vsebinsko podpirajo zelo različna področja, navaja Čečeva, ki je v svojem prispevku med drugim prek različnih virov predstavlja več novih podatkov o uporu.

Knjiga Neprilagojeni in nevarni: Podoba in status Ciganov v preteklosti je lani izšla v zbirki Inštituta za novejšo zgodovino. V njej avtor Andrej Studen obravnava pogled Evropejcev na Cigane, na katere glede na zapise v virih gledajo kot na "neprilagojene in nevarne", saj se jih ves čas od 18. do 20. stoletja kriminalizira, med drugim pojasnjuje avtor. Ta v monografiji obravnava tudi poskuse njihove integracije v družbo od 18. stoletja naprej, oriše njihovo usodo med drugo svetovno vojno in poskuse reševanja njihovega vprašanja na Slovenskem.