STAznanost

STA v mednarodnem projektu preučevanja širjenja informacij

Ljubljana, 14. junija - Slovenska tiskovna agencija (STA) sodeluje v mednarodnem projektu Renoir, katerega cilj je analizirati širjenje informacij v spletnem medijskem prostoru ter na spletnih družbenih omrežjih. Štiriletni projekt, ki se je začel izvajati z letom 2016, je že postregel tudi s konkretnimi rezultati.

Dostop do informacij je ključnega pomena tako za gospodarstvo kot tudi širše za družbo, zato je pomembno vedeti, zakaj se določene informacije širijo z bliskovito hitrostjo, druge pa se le s težavo ali pa sploh ne prebijejo v širšo javnost.

Ljubljana.
Mednarodni raziskovalno-inovacijski projekt Renoir.
Foto: STA

Namen projekta Renoir je kompleksnost dinamike širjenja informacij v družbi preučiti ob sodelovanju strokovnjakov za družbene vede, novinarjev in znanstvenikov, ki se ukvarjajo z analizami velikih količin podatkov ter kompleksnimi sistemi.

Poglavitni cilj je ugotoviti, kako se informacije širijo v medijih in na spletu, ter nato poskušati z analiziranjem velikih količin podatkov izdelati model, ki lahko širjenje razloži in v končni fazi morda tudi predvidi.

Ob tem pa gre tudi za izmenjavo znanja in izkušenj med sodelujočimi institucijami, s čimer je raziskovalcem omogočen vpogled v metode dela medijev, hkrati pa bodo rezultati dela v pomoč medijem pri analizi informacij.

Ljubljana.
Mednarodni raziskovalno-inovacijski projekt Renoir.
Foto: STA

Projekt je že postregel tudi s konkretnimi rezultati. Tako so raziskovalci iz Varšave ob sodelovanju z razvojno ekipo na STA izdelali med drugim prototip orodja, ki dnevno spremlja, koliko in kako drugi mediji povzemajo novice STA.

Projekt koordinira Politehnična univerza v Varšavi, poleg STA pa v projektu kot partnerja nastopata še slovenski Institut Jožef Stefan in Politehnična univerza v Vroclavu.

Kot zunanji partnerji v projektu sodelujejo še ameriški Politehnični institut Rensselaer, singapurska Tehniška univerza Nanyang ter ameriške univerze Stanford, UC Santa Cruz, UC Davis, Carnegie Mellon, Northeastern in Notre Dame.

Projekt Renoir sofinancira Evropska unija v okviru evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, in sicer v okviru podprograma Marie Sklodowska Curie. Ta je osredotočen na razvoj človeških virov v znanosti, razvoj raziskovalnega in inovativnega dela ter povečanje strokovnih kompetenc raziskovalcev.