STAznanost

O zdravstveni negi kot znanstveni disciplini

Ljubljana, 29. marca - Na devetem posvetu Moja kariera - quo vadis v Ljubljani bodo predstavili tudi prve rezultate projekta z naslovom Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji. Posvet bo potekal v sredo v ljubljanskem hotelu Four Points by Sheraton.

Slovenija se po podatkih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) uvršča med države z najnižjim deležem visokošolsko izobraženih medicinskih sester med članicami Evropske unije, so zapisali organizatorji dogodka.

Stanje, ki je v največji meri posledica slabo urejenega sistema izobraževanja v zdravstveni negi na vseh ravneh, od srednje šole do doktorskega študija, zavira razvoj stroke in znanosti, s tem pa negativno vpliva tudi na splošni družbeni razvoj.

Zato se bodo na posvetu ukvarjali z vprašanjem, kako vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi v Sloveniji.

V tem okviru bodo predstavili tudi prve rezultate projekta Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji, e ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Projekt vodi Fakulteta za zdravstvo Jesenice v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije in s Pedagoškim inštitutom.