STAznanost

Slovenija v projektu za čezmejno sodelovanje pri oskrbi s pitno vodo

Ljubljana, 9. aprila - Čezmejna oskrba s pitno vodo za države predstavlja številne izzive, ki pa jih je treba razreševati na mednarodni ravni. Meddržavno sodelovanje pri oskrbi s pitno vodo ter upravljanje s čezmejnimi vodnimi viri naslavlja tudi mednarodni projekt DrinkAdria, v katerem sodeluje 17 partnerjev iz osmih držav, med drugim dva iz Slovenije.

Ljubljana. Države, ki sodelujejo v projektu. Foto: http://drinkadria.fgg.uni-lj.si

Ljubljana.
Države, ki sodelujejo v projektu.
Foto: http://drinkadria.fgg.uni-lj.si

V projektu, ki se je začel novembra 2013, zaključil pa se bo septembra 2016, sodelujeta Univerza v Ljubljani ter podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica. Poleg slovenskih so v projekt vključeni še partnerji iz Italije, Hrvaške, BiH, Črne gore, Srbije, Albanije in Grčije.

Pomemben izziv, ki ga izpostavlja projekt, je izboljšanje izvajanja čezmejne oskrbe s pitno vodo ter varovanje virov pitne vode. "Na območju obravnavane makroregije so zaradi zgodovinskih razlogov čezmejna oskrba s pitno vodo in čezmejni viri pitne vode dokaj pogosti, žal pa je zaradi številnih težav pri upravljanju z njimi pogosto v različnih fazah nazadovanja," opozarjajo slovenski partnerji v projektu.

Partnerji so namreč meje spoznali kot pomembne elemente, ki še vedno omejujejo uspešno in učinkovito oskrbo s pitno vodo. Projekt DrinkAdria tako poleg same oskrbe s pitno vodo vključuje tudi upravljanje s čezmejnimi vodnimi viri, saj po besedah partnerjev "šele obe komponenti predstavljata zaključeni okvir kakovostne dobavljene vode in zadovoljnega uporabnika".

Poenoten pristop k varovanju čezmejnih virov pitne vode je zato po njihovem mnenju ključnega pomena za zagotavljanje varne vodooskrbe. "Tudi redki primeri novega razvoja čezmejne oskrbe s pitno vodo jasno kažejo na njen pomen za dvig zanesljivosti in varnosti oskrbe s pitno vodo ter pogosto tudi ekonomsko ustreznejše rešitve."

V Sloveniji bi lahko izkušnje projekta uporabili v primeru medobčinskih vodovodnih sistemov, kjer se pogosto srečujejo z reševanjem konfliktnih situacij, povezanih predvsem z upravljanjem s skupno infrastrukturo, vodnimi viri, stroški in ceno vode.

Stanje cen vode v Sloveniji v kombinaciji s storitvami je po besedah partnerjev ena od aktualnih vsebin, ki v Sloveniji še ni ustrezno naslovljena. Izjemni razponi cen komunalnih storitev so eden od indikatorjev, ki kažejo na potrebo po boljšem urejanju tega področja tudi v Sloveniji, menijo partnerji.

Od začetka projekta so oblikovali številne vsebine, ki opredeljujejo izhodišča in postopke za oblikovanje in obratovanje čezmejne vodooskrbe. Pri tem naslavljajo vsebine, ki segajo od spremembe razpoložljivosti vodnih virov za čezmejno oskrbo zaradi klimatskih sprememb in sprememb rab, preko standardov izvajanja oskrbe s pitno vodo, stroškov in oblikovanja cene vode do mehanizmov zagotavljanja varne oskrbe na podlagi najsodobnejših standardov.

Nekateri partnerji v projektu so izvedli tudi investicijske ukrepe, s katerimi so naslavljali predvsem področje ugotavljanja in zmanjševanja izgub vode iz vodovodnih sistemov.

Za namen projekta so na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani vzpostavili tudi spletno platformo drinkadria.fgg.uni-lj.si. S platformo želijo zainteresirani javnosti zagotovi dostopnost do trenutno razpoložljivih informacij o čezmejnih vodonosnikih in oskrbi s pitno vodo, ki so jih zbrali v okviru projekta.

Projekt DrinkAdria je strateški projekt v okviru programa IPA Jadran, ki je sofinanciran s sredstvi državnega proračuna za sofinanciranje evropske teritorialne politike.