STAznanost

Novogoriška univerza dosega v svetovnem merilu visoko nadpovprečne rezultate

Nova Gorica, 17. aprila - Univerza v Novi Gorici (UNG) je vključena v globalno mednarodno ocenjevanje univerz "U-Multirank" od samega začetka tega evropskega projekta. Letošnji rezultati primerjalnega ocenjevanja univerz s celega sveta so pokazali, da UNG tudi letos tako kot v lanskem letu dosega v svetovnem merilu visoko nadpovprečne rezultate.

V raziskavi je bila posebej prepoznana odličnost UNG na področju raziskav, mednarodne usmerjenosti in regionalne vpetosti, dobre rezultate pa izkazuje tudi na področju učenja in poučevanja, so sporočili z Univerze v Novi Gorici.

Primerjava rezultatov UNG z ocenami "U-Multiranking 2016" ostalih univerz v širši regiji izven meja Slovenije pokaže, da je novogoriška univerza daleč najboljša po večini kazalcev ocenjevanja. Prekaša ne samo vse ostale slovenske univerze, ampak tudi starejše in večje univerze v soseščini, kot so univerze v Gradcu, Trstu, Padovi in Zagrebu. UNG se po kazalcih raziskovalne odličnosti in internacionalizacije uvršča v sam vrh elitnih evropskih in svetovnih univerz.

Znanstveno odličnost UNG so prepoznali in posebej izpostavili tudi v Poročilu Evropske komisije o znanstveni produkciji Evropskih univerz v obdobju od 2007 do 2011, ki ugotavlja, da se po kriterijih znanstvene odličnosti in po znanstvenem vplivu svojih znanstvenih objav UNG uvršča med pet najboljših evropskih univerz, skupaj z University of Oxford, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), University of Cambridge in ETH Zurich.

V lanskem letu je bilo v ocenjevanje vključenih 1200 univerz iz 83 držav z več kot 1800 fakultetami in 7500 študijskimi programi. V letošnjem letu pa se je nabor ocenjenih univerz še povečal, vključenih je bilo prek 1300 univerz iz 90 držav.

U-Multirank je primerjalna lestvica univerz, ki so jo razvili v EU s finančno podporo Evropske komisije. Namenjena je mednarodni primerjavi univerz s celega sveta in je prva globalna lestvica, ki podaja celovito večdimenzionalno sliko delovanja univerz, saj jih primerja na petih področjih: poučevanje, raziskave, mednarodna usmerjenost, regionalna vpetost in prenos znanja.

Za razliko od ostalih lestvic, ki univerze razvrščajo v enotno lestvico "prvih 100 univerz" na podlagi enotne številske ocene, sestavljene iz različno uteženih parametrov, U-Multirank podaja celovito sliko prednosti in slabosti posameznih univerz, ki različnim uporabnikom, posebej študentom, povedo o univerzi tisto, kar je zanje pomembno, ko se odločajo o izbiri univerze
za svoj študij.