STAznanost

Nakvis še preučuje poročilo računskega sodišča

Ljubljana, 14. aprila - Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu še ne komentira poročila računskega sodišča, ki jim je skupaj z vlado in šolskim ministrstvom glede izvajanja postopkov evalvacij, akreditacij ter podeljevanja koncesij med leti 2010 in 2013 očitalo neučinkovitost. O tem se bo izrekel svet agencije, pravočasno bodo pripravili odzivno poročilo.

Kot je v odzivu za STA povedal direktor Nakvisa Ivan Leban, trenutno še nimajo izdelanega mnenja glede revizijskega poročila, ki je dolgo 120 strani in je bilo objavljeno šele v sredo, saj je za kaj takega premalo časa. Za odzivno poročilo imajo 90 dni časa.

Ob tem je Leban dodal, da poročila na podlagi zakona o računskem sodišču ne smejo izpodbijati pred sodišči in drugimi državnimi organi. "Napisali smo tudi ugovor na revizijska razkritja, ki je bil večinoma zavrnjen, a tudi zoper odgovor na ugovor ni pravnega sredstva," je opozoril prvi mož Nakvisa.

Leban je spomnil, da gre že za drugi obisk računskega sodišča pri njih, lani pa so bili deležni tudi štirih obiskov različnih inšpektorjev, ki z izjemo enega prekrška, za katerega je bil izrečen opomin, niso ugotovili nepravilnosti.

Agencija je po njegovih besedah v zadnjih treh letih, odkar je na njenem čelu, deluje učinkovito z 1,2 do 1,3 milijona evrov proračunskega denarja letno, pri čemer imajo zaposlenih 20 ljudi ob 11 svetnikih agencije, šestih članih pritožbene komisije in s pomočjo 150 usposobljenih strokovnjakov-evalvatorjev. In to kljub dejstvu, da jim je bilo v resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva obljubljenih šest milijonov evrov letno, je še poudaril Leban.

Računsko sodišče je sicer vladi, šolskemu ministrstvu in Nakvisu pri revidiranju ureditve in izvajanja postopkov evalvacij, akreditacij ter podeljevanja koncesij med leti 2010 in 2013 izreklo negativno mnenje. Kot je zapisano v obrazložitvi, omenjeni organi pri teh postopkih niso bili učinkoviti.