STAznanost

Mariborska univerza krepi sodelovanje z občino Šentilj

Šentilj, 14. aprila - Univerza v Mariboru nadaljuje s podpisovanjem sporazumov z občinami o sodelovanju na področju trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja. Rektor univerze Igor Tičar je danes takšen sporazum podpisal s šentiljskim županom Štefanom Žvabom, so sporočili z univerze.

S podpisom sporazuma želita univerza in občina s pozitivnim zgledom ustvariti okolje, ki bo z razvojem, ustvarjanjem in prenašanjem ključnih znanj pripomoglo h kakovostnemu, uravnoteženemu gospodarskemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju Šentilja, mariborske univerze in Slovenije.

"Univerza v Mariboru je prevzela razvojno iniciativo v vzhodni kohezijski regiji. Z doslej izvedenimi razvojnimi aktivnosti smo skupaj z našimi razvojnimi deležniki, med katere danes tudi formalno stopa občina Šentilj, ustvarili velik razvojni potencial. A tega je potrebno vseskozi nadgrajevati. Še posebej pomembno pa je, da ga operacionaliziramo z uspešno izvedenimi razvojnimi projekti ter uspešnim črpanjem evropskih razvojnih sredstev," je poudaril rektor Tičar.

"V strateško razvojnem dokumentu občine Šentilj do leta 2020, z usmeritvami do 2030, so občani zapisali, da bo občina leta 2020 povezana z ljudmi in okoljem ob Muri in po bregačah, primerno trajnostno samooskrbna, z odprtim, interaktivnim, tehnološko sodobnim, inovativnim in konkurenčnim gospodarstvom, s prepoznavno kulturo in ponudbo, polna raznovrstnih doživetij. Kot župan sem zavezan slediti viziji razvoja in v sodelovanju z univerzo vidim priložnost in možnost udejanjanja zastavljenih ciljev," je dodal Švab.

Lokalna skupnost mora po njegovih besedah odpirati vrata znanju in stroki v prostor gospodarstva. "Naj bo povezovalni člen med okoljem, znanstvenim področjem in naj prispeva k ozaveščanju o družbeni odgovornosti vseh deležnikov," je dodal.

Predstavniki univerze in občine so nato še skupaj obiskali podjetje Paloma.

Univerza je sicer doslej podpisala sporazume o sodelovanju z občinami Maribor, Murska Sobota, Zreče, Ruše, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi, Hoče - Slivnica, pa tudi s Štajersko gospodarsko zbornico, Pomursko gospodarsko zbornico, Poslovno-proizvodno cono Tezno ter s novomeško fakulteto za informacijske študije.

"Univerza v Mariboru tako s svojim znanjem, raziskavami in strokovnostjo postaja osrednji prostor povezovanja z gospodarstvom in identificiranimi realnimi razvojnimi potrebami iz lokalnih skupnosti," so še sporočili z univerze.