STAznanost

Svet za visoko šolstvo pozitivno ocenil novelo zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 14. aprila - Svet RS za visoko šolstvo je na današnji seji pozitivno ocenil novelo zakona o visokem šolstvu, ki jo je predstavila ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Svet je sprejel tudi sklep, s katerim vladi predlaga, naj z zakonom zagotovi javna sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo za visokošolske zavode.

Svet za visoko šolstvo je vladi predlagal tudi prehodno določbo k 72. b členu, in sicer tako, da se v prehodnem obdobju ohranja delež sredstev za visokošolsko dejavnost v BDP. Ob tem ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlaga, naj prouči in pripravi zakonski predlog za opredelitev financiranja univerzitetnih knjižnic, ki je pogoj za pridobitev institucionalne akreditacije.

"V novelaciji zakona o visokem šolstvu smo poudarili tri oziroma štiri ključna področja. Prehod iz programske akreditacije študijskih programov na institucionalno prinaša številne sprostitve v postopkih in zelo veliko odgovornost visokošolskim zavodom, da prevzamejo tudi gradnjo kulture zagotavljanja kakovosti v celoti znotraj svojega prostora," je pojasnila ministrica.

Novela določa stabilnost financiranja, s čimer se udejanja tudi ustavno odločbo iz leta 2011, in gradi t. i. vzdržen model financiranja, s tem pa po njenih navedbah tudi večjo predvidljivost financiranja za visokošolske zavode.

Novela širi možnost, da se visokošolski programi izvajajo tudi v tujih jezikih. "S tem želimo odpirati visokošolski prostor, ga krepiti medkulturno in odpirati izmenjave," je poudarila Makovec Brenčičeva in dodala, da slednje študenti pozdravljajo. Večina študentov je izrazila zadovoljstvo tudi z možnostjo, da se lahko vključijo v Erasmus programe oziroma v programe znotraj posameznih disciplin v tujih jezikih, je dejala.

Četrto področje je področje demokratizacije. Gre za omogočanje volilne pravice (rektorja, dekana in drugih) tudi nepedagoškim delavcem. V tem delu je ministrstvo po ministričinih navedbah prisluhnilo pobudam, ki so jih pripravili različni deležniki, med njimi tudi v sindikatu.

Študentom pa so prisluhnili, da se status študentom zadnjega letnika prve stopnje ne preneha, če končajo študij pred koncem študijskega leta. "Nikakor nismo odpirali teme o šolninah ali nadstandardnih oblikah in s tem plačevanja. To so teme, ki so izjemno pomembne, kot tudi urejanje vprašanja javne službe, ki jih bomo skupaj odpirali v novem sistemskem zakonu o visokem šolstvu," je za STA izpostavila ministrica.

Na ministrstvu so sicer prejeli 41 sklopov pripomb na novelo zakona o visokem šolstvu, ki bodo objavljene na spletni strani ministrstva. V skladu s pripombami je v sredo delovna skupina za pripravo omenjene novele pregledala vse pripombe in tudi že umestila nekatere drobne izboljšave, je še dodala ministrica, ki si želi, da bi novela čim prej šla v vladno proceduro.

Svet za visoko šolstvo se je seznanil tudi z rezultati delovne skupine za evalvacijo poročil Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 za obdobje 2011-2015, in sprejel sklep, da je bilo izvajanje nezadovoljivo. Od 46 ukrepov je v celoti uresničenih le šest ukrepov, 16 delno, 24 pa je bilo neuresničenih.