STAznanost

Kemijski inštitut z razpisom za doktorsko štipendijo Janka Jamnika

Ljubljana, 12. maja - Kemijski inštitut je objavil razpis za doktorsko štipendijo Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved. Prijave bodo zbirali do 30. junija.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki bodo do konca septembra letos zaključili študij VII/2. stopnje s področja kemije in sorodnih ved (npr. kemija, kemijska tehnologija, farmacija, fizika, matematika, biokemija, biotehnologija, biologija, mikrobiologija, molekularna biologija, materiali ...) in se še nikoli niso vpisali na doktorski študij.

Štipendija bo pokrivala plačo izbranega kandidata, stroške vpisnine na doktorski študij in obisk ene konference letno po njegovem izboru ter stroške do polletnega izpopolnjevanja v tujini.

Izbrani kandidat mora v roku za vpis izpolnjevati vse pogoje za vpis na doktorski študij v študijskem letu 2016/2017 na enem od doktorskih programov Univerze v Ljubljani. Kandidat si v
dogovoru z enim od vodij odseka na Kemijskem inštitutu izbere ustrezen odsek, temo in mentorja za svoje doktorsko delo.

Z izbranim kandidatom se bosta po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev razpisa in pogojev za vpis sklenili pogodba o zaposlitvi za delovno mesto mladega raziskovalca ter pogodba o štipendiranju. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila za obdobje do pridobitve doktorata oziroma za največ štiri leta.

Štipendija je poimenovana po tragično preminulem nekdanjem direktorju Kemijskega inštituta Janku Jamniku. Ta je bil 16. decembra 2014 ustreljen na parkirišču gostinskega lokala na ljubljanskem Viču. Jamnik je umrl tri dni po napadu. Sodni postopek proti domnevnemu morilcu še poteka.