STAznanost

Vlada izdala uredbo o sofinanciranju doktorskega študija

Ljubljana, 12. julija - Vlada je na današnji seji izdala uredbo o sofinanciranju doktorskega študija. Z uredbo se ureja financiranje študija po javnoveljavnih doktorskih programih 3. stopnje. Vsi visokošolski zavodi, ki izvajajo doktorski študij, se bodo za sofinanciranje tega študija lahko prijavili na javni razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, bo poudarek pri izboru med drugim temeljil na znanstveno-raziskovalnih kapacitetah visokošolskega zavoda. Predlog uredbe sicer v celoti nadomešča veljavno uredbo o sofinanciranju doktorskega študija.

Na ljubljanski univerzi je za 20 razpisanih doktorskih študijskih programih v študijskem letu 2016/17 na voljo 763 vpisnih mest za 1. letnik skupaj za državljane Slovenije in tujce. Največ jih je na voljo s področja humanistike, družboslovja ter biomedicine.

Mariborska univerza je za prihodnje študijsko leto za doktorski študij razpisala 407 vpisnih mest, kar je enako kot lani. Poleg tega je razpisala 302 dodatni vpisni mesti za vpis po merilih za prehode v višje letnike, kar je 29 mest več kot lani. Skupaj je razpisanih 35 doktorskih programov ali dva manj kot lani.

Na primorski univerzi je za doktorski študij na voljo manj mest kot lani. 157 vpisnih mest je univerza razpisala za 1. letnik za državljane Slovenije in tujce, 65 dodatnih pa za vpis po merilih za prehode v višje letnike. Skupaj je razpisanih 14 študijskih programov, kar je enako kot lani.

Fakulteta za informacijske študije je za študijsko leto 2016/17 razpisala deset mest, kar je enako kot lani. Fakulteta je doktorski študij prvič razpisala v študijskem letu 2012/13.