STAznanost

Z razpisom do operacij za učne izdelovalne laboratorije

Ljubljana, 15. julija - Ministrstvo za gospodarski razvoj je objavilo razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije. Podprli bodo vsaj tri demonstracijske projekte za vzpostavitev in delovanje laboratorijev. Dejavnost se bo izvajala v javnih zavodih, ki so ustanovljeni kot šolski centri. Okvirna višina razpisanih sredstev je nekaj manj kot dva milijona evrov.

Okvirna višina sredstev po razpisu, ki ga je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v uradnem listu, je največ 1,85 milijona evrov, od tega za vzhodno Slovenijo skoraj 1,4 milijona evrov, za zahodno Slovenijo pa nekaj več kot 488.000 evrov.

Namen razpisa je spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov.

Spodbudili naj bi tudi inovativne rešitve in vzpostavili pogoje za stimulativno okolje, kjer se bosta za večjo konkurenčnost gospodarstva povezovali gospodarsko in izobraževalno področje.

Z razpisom bodo podprli operacije oziroma predstavitvene projekte, s katerimi poskusno uvajajo koncept učnih izdelovalnih laboratorijev kot nadgradnjo podpornega okolja za podjetništvo. Predstavitveni projekti naj bi med drugim širili rezultate raziskav in dobrih praks, ki prinašajo energetsko učinkovite rešitve.

Namenjeni bodo tudi namestitvi in uporabi opreme za tehnično in digitalno izdelavo ter za usposabljanje, mentoriranje in svetovanje.