STAznanost

EU pri inovacijah dohiteva Japonsko in ZDA, Slovenija uspešno pri človeških virih

Bruselj, 14. julija - Evropska unija na področju inovacij dohiteva Japonsko in ZDA, pri čemer Švedska ostaja vodilna država inovatorka, Latvija pa je postala najhitreje rastoča država inovatorka v EU. Slovenija se je znova uvrstila v skupino t.i. močnih inovatorjev. Še zlasti visoko se je uvrstila glede razpoložljivih človeških virov na področju inovacij.

Evropska komisija je danes objavila tri poročila, ki se nanašajo na rezultate evropskega sistema inovacijskih kazalnikov, pregled inovacijske uspešnosti regij in raziskavo Innobarometer za leto 2016. Slednja razkriva nedavne trende in vedenje v okviru inovacijskih dejavnosti podjetij v državah članicah EU ter Švici in ZDA.

Švedska po evropskem sistemu inovacijskih kazalnikov ostaja vodilna država inovatorka v EU, v tej kategoriji držav pa so še Danska, Finska, Nemčija in Nizozemska.

Slovenija se je tako kot že v lanskem poročilu uvrstila med močne inovatorje, to je v drugo najmočnejšo kategorijo, z rezultati le malo pod povprečjem EU. V tej kategoriji so sicer še Irska, Belgija, Velika Britanija, Luksemburg, Avstrija in Francija.

Slovenija se je zlasti visoko uvrstila glede razpoložljivih človeških virov na področju inovacij, takoj za vodilno Švedsko.

Med ostalimi državami je glede na izbrano področje inovacij Finska vodilna pri finančnih okvirnih pogojih, Nemčija na področju zasebnih naložb v inovacije, Belgija prednjači na področju inovacijskih mrež in sodelovanja, Irska pa inovacij v malih in srednje velikih podjetjih.

Latvija je postala najhitreje rastoča država inovatorka, ob njej pa so se v to skupino uvrstile še Malta, Litva, Nizozemska in Velika Britanija.

Ključni dejavnik, da države postanejo vodilne inovatorke, je vzpostavitev uravnoteženega inovacijskega sistema, ki združuje ustrezno raven javnih in zasebnih naložb, učinkovita partnerstva za inovacije med podjetji in akademskim svetom ter močno izobraževalno podlago in odlične raziskave, je ena od ugotovitev danes objavljenih poročil.

Specializacija za ključne spodbujevalne tehnologije (Key Enabling Technologies) izboljšuje regionalno inovacijsko uspešnost, zlasti na področju sodobnih materialov, industrijske biotehnologije, fotonike in naprednih proizvodnih tehnologij.

Inovacijska uspešnost EU naj bi se v naslednjih dveh letih izboljšala. Večina podjetij načrtuje ohranitev ali povišanje ravni naložb v inovacije v naslednjem letu, še ugotavlja komisija.

Evropska komisarka za notranji trg in podjetništvo Elzbieta Bienkowska je ob tem izpostavila pomen prijaznejšega okolja za uspešnost inovativnih malih in srednje velikih podjetij na evropskem enotnem trgu.

V ta namen bi bilo treba na ravni EU med drugim poenostaviti ureditev za davek na dodano vrednost (DDV), prilagoditi insolvenčno zakonodajo, zagotoviti enostavnejši dostop do informacij o regulativnih zahtevah ter oblikovati jasen okvir za intelektualno lastnino, je dejala.