STAznanost
Humanistika in družboslovje

Objavljen javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija

Ljubljana, 5. avgusta - Ministrstvo za izobraževanje je danes objavilo javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2016/17 na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Za sofinanciranje doktorskega študija te generacije bo do leta 2018 namenjenih 4,8 milijona evrov. Razpis je odprt do 30. avgusta, so sporočili iz ministrstva.

Za sofinanciranje doktorskega študija bo letos namenjenih 1,5 milijona evra, prihodnje leto 1,7 milijona in v letu 2018 1,6 milijona evra. Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi, ki izvajajo doktorski študij. Poudarek pri izboru bo na znanstveno-raziskovalnih kapacitetah visokošolskega zavoda, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Visokošolskemu zavodu se bodo za posameznega študenta na doktorskem študiju odobrila sredstva za celotno šolnino, vendar največ do 4000 evrov za posamezni letnik. Do šolnine bodo upravičeni študentje, vpisani v 1., 2. ali 3. letnik v študijskem letu, za katerega je študijski program izbran za sofinanciranje po javnem razpisu. Pogoj je tudi, da še nimajo pridobljene doktorske izobrazbe in iz javnih sredstev še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne.

Pogoj za financiranje šolnine je tudi, da ima študent izbranega mentorja, ki izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in je član raziskovalne skupine v skladu z javnim razpisom.

Študente, ki bodo imeli študij sofinanciran po tem javnem razpisu, bo izbral visokošolski zavod, so še navedli na ministrstvu.