STAznanost

Agencija za raziskovalno dejavnost se po besedah direktorja pripravlja na razpis za mlade raziskovalce

Ljubljana, 19. avgusta - ARRS se letos ne bo prijavila na razpis Evropske komisije v okviru Obzorja 2020 MSCA Cofund, ker priprava kakovostne prijave po oceni direktorja agencije Jozsefa Györkösa zahteva čas, kadrovske vire in sredstva za lastno udeležbo. Kljub temu agencija v dogovoru s pristojnim ministrstvom v tem letu pripravlja razpis, namenjen mladim raziskovalcem.

Kot je za STA pojasnil direktor Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) Györkös, so se pogovori o prijavi na MSCA Cofund (Marie Sklodowska-Curie Actions) začeli letos pozno spomladi, rok za prijavo na razpis je 29. september. "Ocenili smo, da v tem času glede na omejene kadrovske in finančne vire ni mogoče pripraviti kakovostne, konkurenčne prijave, saj smo istočasno pričeli s pripravo instrumenta v sodelovanju z Evropskim znanstvenim svetom (ERC) za gostovanje mladih raziskovalcev pri prejemnikih sredstev ERC," razlaga direktor.

Prijava na razpis MSCA Cofund je po njegovih navedbah enako zahtevna kot vse prijave na razpise programa Obzorje 2020. Dejstvo, da je razpis namenjen agencijam, kvečjemu pomeni, da gre za drugačno naravo razpisa, kar onemogoča neposredno primerljivost instrumentov in površne sodbe o postopku Evropske komisije, opozarja direktor ARRS. Vsem tovrstnim razpisom pa je skupno, da evalvacijo in izbor Evropska komisija izvede z recenzenti in javno objavljenimi postopki. Razpis je visoko konkurenčen in sama prijava ne zagotavlja uspeha oz. pridobitve sredstev, je jasen Györkös.

To so potrdili tudi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kjer so za STA izpostavili, da pridobitev sredstev v okviru navedenega razpisa ni avtomatična, pač pa je uspeh odvisen od evalvacije prijavljenega projekta. Ker gre pri MSCA Cofund shemi za sofinanciranje Evropske komisije, je treba za izvedbo sheme po navedbah ministrstva zagotoviti tudi zadostna nacionalna sredstva.

V razpisu MSCA Cofund je na voljo 80 milijonov evrov za vse agencije držav članic EU in držav, ki sodelujejo v Obzorju 2020. "Dvajset milijonov evrov pa je najvišji možni znesek za posamezno agencijo, kar v izjemni konkurenci pomeni četrtino vseh razpisanih sredstev," pravi.

To pomeni, da mora ARRS ob uspešni kandidaturi za 20 milijonov zagotoviti dodatnih 20 milijonov evrov iz državnega proračuna, ki bi jih morali zagotoviti v proračunu agencije za leto 2017. A od leta 2011 se je proračun za znanost zmanjšal za 25 odstotkov.

"Za primerjavo, 21,5 milijona evrov je v letu 2015 znašalo financiranje vseh potekajočih raziskovalnih projektov, obseg zadnjega razpisa pa je bil 12 milijonov evrov," je dejal in dodal, da so k pripravi prijave na razpis MSCA Cofund v letu 2017 intenzivno pristopili, saj je projektna skupina že pričela z delom, ki ga bo zaključila oktobra. Pri pridobitvi projekta pa bo treba v državnem proračunu v letu 2018 za namen izvedbe sheme po navedbah ministrstva zagotoviti dodatna sredstva (okvirno dva milijona evrov).

Pri pripravi kakovostne kandidature jim bo v pomoč tudi nedavno sprejeti nov pravilnik, ki po mnenju Györkösa predstavlja bistven premik pri vrednotenju raziskovalnih projektov. "Novi pravilnik uvaja nekatere pomembne novosti, kot je dodaten odmik od kvantitativnih kriterijev, usklajeno oceno recenzentov in zmanjšanje administrativnih bremen," je dodal Györkös.

V javnosti so se pojavila vprašanja, zakaj se agencija ni prijavila na omenjeni razpis. Več vprašanj v zvezi s tem je na pristojno ministrico naslovil poslanec SD Jan Škoberne.