STAznanost

Geodetski vestnik obeležuje 60-letnico

Ljubljana, 2. septembra - Geodetski vestnik letos obeležuje 60 let izhajanja. Gre za uradno glasilo Zveze geodetov Slovenije ter osrednjo slovensko znanstveno in strokovno revijo za področje geodezije. Soustvarjajo jo strokovnjaki iz Slovenije in tujine, uredništvo pa je locirano na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.

Strokovnjaki v reviji objavljajo recenzirane znanstvene ter strokovne članke, strokovne razprave, izsledke visokošolskih oz. znanstvenih del in druge vsebine s področja geodezije, so sporočili s fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Geodetski vestnik je ena redkih znanstvenih revij s tako dolgo neprekinjeno izdajo v Sloveniji, v letu 2015 pa je bila ena izmed 19 slovenskih revij, ki so vključene na seznam mednarodno odmevnih znanstvenih revij Journal Citation Reports in se med njimi po citiranosti člankov uvršča na 13. mesto.

Poleg tega podatki iz leta 2015 kažejo, da sodi Geodetski vestnik v skupino mednarodnih revij s področja geoinformatike, ki so indeksirane v največ mednarodnih bibliografskih podatkovnih zbirkah.

Tako Geodetski vestnik dela družbo drugim sedmim mednarodno priznanim revijam s tega področja - Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Acta Geodaetica et Geophysica, Cartographic Journal, Journal of Geodesy, Journal of Surveying Engineering, Photogrammetric Record in Studia Geophysica et Geodaetica.

Slovenija se je po podatkih za obdobje 2000-2014 z objavami v mednarodnih revijah na področju geoinformatike glede na bruto domači proizvod uvrstila na drugo mesto na svetu. Slovenija je bila tako opredeljena kot država, ki zelo veliko prispeva k razvoju geoinformacijske znanosti. Izsledki te raziskave so bili objavljeni v reviji International Journal of Geographical Information Science.