STAznanost

ARRS uvaja mehanizem za gostovanje potencialnih prijaviteljev pri nosilcih projektov ERC

Ljubljana, 5. septembra - Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je med prvimi šestimi agencijami v Evropi, ki uvajajo mehanizem za gostovanje potencialnih prijaviteljev pri nosilcih projektov Evropskega znanstvenega sveta (ERC).

ARRS je k pripravi omenjenega mehanizma in razpisa v Sloveniji v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pristopil po junijskem obisku predsednika ERC Jean-Pierra Bourguignona v Sloveniji.

Javni razpis bo ARRS predvidoma objavil novembra 2016, za leto 2017 so v sodelovanju z ministrstvom zagotovili 240.000 evrov, so še sporočili iz agencije.

Razpis bo odprt za raziskovalke in raziskovalce iz vseh ved in področij, glavni kriterij za izbor bo znanstvena odličnost. Na razpisu izbranim raziskovalkam in raziskovalcem bodo ob plači, ki jo prejemajo na raziskovalni organizaciji, skladno z nacionalnimi predpisi kriti stroški gostovanja.

Na poziv ERC evropskim nacionalnim in regionalnim financerjem raziskovalne dejavnosti so se poleg Slovenije odzvale še Poljska, Češka, Estonija, Madžarska in flamska regija v Belgiji. ERC pričakuje, da se bo v prihodnje programu priključilo še več držav.

Mehanizem ERC Fellowship to Visit ERC Grantee omogoča tri- do šestmesečna gostovanja pri dobitnikih projektov ERC. Nacionalne razpise izvedejo nacionalne agencije in financirajo stroške gostovanja.

ERC je poziv k sodelovanju poslal 2800 vodjem projektov ERC. Predvidoma pozno jeseni bodo znani vodje projektov ERC, ki so v letu 2017 pripravljeni gostiti uspešne raziskovalke in raziskovalce iz nacionalnih razpisov.

ERC Fellowship je sicer iniciativa delovne skupine Znanstvenega sveta ERC za razširitev sodelovanja, ki se usmerja v preseganje razkoraka v številu prejemnikov projektov ERC med državami članicami EU.

Omenjeni mehanizem bo dopolnjeval mehanizem t.i. komplementarne sheme ERC, ki ga ARRS izvaja od leta 2011. Komplementarna shema ERC deluje kot varovalna mreža.

Prijavitelji iz slovenskih raziskovalnih organizacij lahko, potem ko so bili v razpisih ERC pozitivno ocenjeni, niso pa bili sprejeti v financiranje, agenciji prijavijo prilagojen projekt. Agencija financira projekte do treh let v letni višini do 200.000 evrov.

"Prepričan sem, da bodo izkušnje dobitnikov ERC projektov raziskovalkam in raziskovalcem iz Slovenije pripomogle k povečanju števila ERC projektov, ki se izvajajo na raziskovalnih organizacijah v Sloveniji," pravi direktor agencije Jozsef Györkös.