STAznanost

Pol milijarde evrov za 325 raziskovalcev na začetku karierne poti

Bruselj, 9. septembra - Evropski raziskovalni svet (ERC) je sporočil, da bo 325 raziskovalcev, ki so na začetku svoje karierne poti, prejelo 485 milijonov evrov nepovratnih sredstev. To bo znanstvenikom omogočilo vzpostaviti svoje raziskovalne skupine in nadaljevati razvoj prebojnih idej, pri čemer bi v teh skupinah lahko bilo vključenih več kot 1000 mladih znanstvenikov.

Na razpis za ta sredstva, ki so zagotovljena iz stebra za odlično znanost v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, so se lahko prijavili raziskovalci katerekoli narodnosti, ki delujejo ali so se pripravljeni preseliti v Evropo.

Na letošnji razpis je tako prispelo skupno 2935 prijav, sredstva jih bo dobilo okrog 11 odstotkov. Raziskovalci z odobrenimi projekti so 42 različnih narodnosti, gostovali bodo na institucijah v 23 različnih evropskih državah. Največ prejemnikov sredstev bo delovalo na znanstvenih institucijah v Nemčiji (61), Veliki Britaniji (59) in Franciji (46). Slovenije ni med njimi.

Analiza tokratnega razpisa še kaže na veliko stopnjo mobilnosti vodilnih raziskovalcev. V Veliki Britaniji, Nemčiji, Nizozemskem, Avstriji, Švedskem in Danskem več kot polovica prejemnikov sredstev ne prihaja iz gostujoče države. Poleg tega 38 prejemnikov prihaja iz držav izven EU, 15 evropskih raziskovalcev pa se vrača v EU iz ZDA in Kanade.

Sredstva bodo dobili najrazličnejši projekti, med njimi so prizadevanja za izboljšanje učinkovitosti kemoterapije pri zdravljenju raka, razvoj novih trajnostnih načinov proizvodnje vodikovega goriva in preučevanje koncepta državljanstva za boljše upravljanje migracij in spoštovanja človekovih pravic.

Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas poudarja, da bo EU s tovrstnimi sredstvi pritegnila mlade raziskovalne talente in jih lažje obdržala v Evropi. To bo prispevalo k ustvarjanju kakovostnih delovnih mest in razvoju človeškega kapitala v Evropi.

Predsednik ERC Jean-Pierre Bourguignon dodaja, da je pri podeljevanju teh sredstev ključnega pomena, da je znanstvena odličnost edino merilo za izbor. Raziskovalcem je po njegovih besedah treba zaupati, da bodo izbrali pomembne raziskovalne teme, in jim ne postavljati zahtev, kaj naj se raziskuje.