STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Na fakulteti za kemijo dnevi kemijskih znanosti

Ljubljana, 18. septembra - Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani bodo v prihodnjem tednu organizirali Dneve kemijskih znanosti 2016. V času med 19. in 21. septembrom se bo tako na fakulteti zvrstilo več dogodkov, med drugim tudi znanstveni inkubator.

Fakulteta je lani prvič organizirala spoznavno konferenco Kemijske znanosti 2015, na kateri so doktorski študenti fakultete lahko predstavili svoje delo s predstavitvijo posterjev, piše na spletni strani dogodka.

Glede na pozitiven lanskoletni odziv in z željo, da še naprej krepijo medsebojno povezovanje med različnimi področji raziskovalnega dela na fakulteti, zaposleni ob podpori vodstva fakultete, študentskega sveta ter študentske organizacije na fakulteti letos pripravljajo večdnevni dogodek, ki so ga poimenovali Dnevi kemijskih znanosti 2016.

Podobno kot lani bo v obliki razstave posterjev potekala konferenca Kemijske znanosti 2016, tej pa bo sledilo več različnih srečanj, namenjenih mladim, ki jih zanima raziskovanje in znanost: preko javnih poljudnoznanstvenih predavanj bodo za obiskovalce različnih generacij mladi doktorandi ter nekateri študentje zaključnih letnikov doktorskega študija predstavili svoja raziskovalna področja.

Za študente prve in druge stopnje bolonjske stopnje bo v tem času organizirana predstavitev raziskovalnih področij kateder na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, za starejše študente in mlajše doktorande pa bo v okviru Znanstvenega inkubatorja govora o načinih pridobitve podoktorskih projektov, štipendij kot tudi zagonu raziskovalnih skupin. Gostili bodo znanstvenike, ki bodo predstavili lastne izkušnje, pa tudi člane komisij za ocenjevanje vlog na razpisih.