STAznanost

Slovenija v evropski mreži za podatke s področja ved o življenju

Ljubljana, 20. septembra - Slovenija je ob polnopravni pridružitvi evropski raziskovalni infrastrukturi za informacije s področja ved o življenju ELIXIR danes slovesno odprla slovensko vozlišče te mreže. Slednja prispeva k boljši uporabi informacij in podatkov za raziskave na področjih medicine, biologije in ostalih ved o življenju.

Ljubljana, Cankarjev dom. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Novinarska konferenca, na kateri so predstavili vozlišče ELIXIR Slovenija.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Odprtje slovenskega vozlišča ELIXIR-SI. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Odprtje slovenskega vozlišča ELIXIR-SI.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Odprtje slovenskega vozlišča ELIXIR-SI. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Odprtje slovenskega vozlišča ELIXIR-SI.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Odprtje slovenskega vozlišča ELIXIR-SI. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Odprtje slovenskega vozlišča ELIXIR-SI.
Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom. Odprtje slovenskega vozlišča ELIXIR-SI. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ljubljana, Cankarjev dom.
Odprtje slovenskega vozlišča ELIXIR-SI.
Foto: Daniel Novakovič/STA

ELIXIR namreč združuje zmogljivosti evropskih raziskovalnih organizacij z namenom povečevanja skupnih zmogljivosti za varno in dolgotrajno upravljanje s podatki, ki se pridobijo v okviru raziskav, financiranih z javnimi sredstvi, je na novinarski konferenci pred slovesnim odprtjem povedal vodja slovenskega vozlišča Brane Leskošek.

ELIXIR koordinira, združuje in vzdržuje bioinformatska orodja in storitve v državah članicah, preko tega pa omogoča akademskim organizacijam in industriji za njihove raziskave lažji dostop do zanje izredno pomembnih podatkov, orodij, standardov, informacijsko komunikacijskih storitev in virov ter virov za promocijo, izobraževanje in usposabljanje v smislu dela s podatki ved o življenju.

Organizirana je kot mreža evropskih vozlišč, ki jo sestavljajo središče ELIXIR s sedežem v Angliji ter trenutno 20 vozlišč ELIXIR iz 19 evropskih držav in ene države opazovalke, je pojasnil predstavnik središča ELIXIR Andrew Smith.

Slovenija je vse pogoje za polnopravno članstvo v mreži ELIXIR izpolnila februarja letos. Slovenska vlada je presodila, da vključitev Slovenije v ELIXIR kot temeljno infrastrukturo za vse raziskave v vedah o življenju prinaša številne koristi za slovensko družbo, od izboljšanja zdravstvenega stanja starajoče populacije, trajnostne pridelave kakovostne hrane in večje konkurenčnosti farmacevtske in biotehnološke industrije do boljšega varovanja okolja.

Vozlišče ELIXIR Slovenija (ELIXIR-SI) koordinira Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Pobudnik priključitve je bil Center za funkcijsko genomiko in biočipe, sedaj pa vozlišče sestavlja 15 raziskovalnih skupin iz 12 organizacij.

Del finančnih sredstev za aktivnosti slovenskega vozlišča pridobijo iz EU, del pa zagotavlja tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je pojasnila predstojnica Centra za funkcijsko genomiko in biočipe Damjana Rozman.

Vizija vozlišča ELIXIR-SI je vzpostavitev nacionalne infrastrukture za osrednje nacionalno podatkovno vozlišče. Služilo bo optimalnemu standardnemu in dolgotrajnemu upravljanju obsežnih podatkov s področja ved o življenju in bo komplementarno vpeto v obstoječo nacionalno IKT-infrastrukturo.

Del podatkovnega vozlišča so tudi storitve za pomoč vsem raziskovalcem v vedah o življenju, predvsem na področjih usposabljanja, bio(medicinske) informatike, bioinformatskih analiz, podatkovnega rudarjenja in biostatistike.

Podatkovno vozlišče bo omogočalo enostavno in standardno izmenjavo podatkov ter souporabo orodij in storitev tudi z vozlišči ELIXIR drugih evropskih držav.

Poleg infrastrukture za upravljanje s podatki je potrebno imeti zagotovljeno tudi ustrezno infrastrukturo, ki podatke generira, kot so npr. najzmogljivejše aparature za naslednje generacije sekvenciranja, je še dejal Leskošek.

Slovenija takšne nacionalne infrastrukture na področju ved o življenju še nima, zato je po njegovih besedah smiselno združevati aktivnosti pri gradnji infrastrukture za upravljanje s podatki in zmogljivejše infrastrukture za pridobivanje podatkov.

S podatkovnim vozliščem ELIXIR-SI in z infrastrukturo naslednjih generacij sekvenciranja bo Slovenija lahko zagotovila ustrezne referenčne genetske podatke o slovenski človeški populaciji, kot tudi rastlinski in živalski biodiverziteti.

Tako bo omogočena kakovostnejša posamezniku prilagojena zdravstvena in prehranska oskrba, skrb za ohranjanje okolja ter okolju prijazno in obnovljivo gospodarstvo na vseh področjih, povezanih z biosfero.