STAznanost
Humanistika in družboslovje

Kmalu razpis za krepitev vključevanja tujih strokovnjakov v visokošolske zavode

Ljubljana, 20. septembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla javni razpis za spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih do leta 2018. Skupna vrednost javnega razpisa, ki ga bo kmalu objavilo ministrstvo za izobraževanje, bo znašala dobre tri milijone evrov.

Kot so v službi zapisali na spletni strani, bo Evropski socialni sklad prispeval približno 2,5 milijona evrov.

Namen javnega razpisa z naslovom Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018, ki bo usmerjen predvsem na področje naravoslovja in tehničnih ved, bo spodbujanje in krepitev vključevanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih.

Krajša in daljša gostovanja gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoškem procesu bodo prispevala k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar bo lahko vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja ter učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Zaradi pozitivne izkušnje mednarodnega povezovanja bodo lahko slovenski študenti v prihodnje lažje sprejeti na študij, izpopolnjevanje ali prakso na institucije v tujini. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.

Dodatno bo javni razpis spodbudil krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na institucijah v tujini, kar bo lahko prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami. Okrepljeno sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v evropskem in globalnem prostoru bo tako prispevalo k večjemu prenosu znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja, okrepile pa se bodo tudi mednarodne kompetence slovenskega akademskega osebja in študentov, so še zapisali na spletni strani službe.