STAznanost

Jeseni številni dogodki v okviru meseca znanosti

Ljubljana, 24. septembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport jeseni pripravlja niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in njenih raziskovalcev. Dogajanje so poimenovali Mesec znanosti, osrednji dogodek pa predstavlja podelitev najvišjih državnih priznanj in nagrad za odlične dosežke slovenskih znanstvenikov.

Kot so zapisali na ministrstvu, želijo z vsebinami v okviru Meseca znanosti spodbuditi razmišljanje o pomenu znanosti in raziskav v družbi in hkrati pritegniti k udejstvovanju različne deležnike.

Z namenom krepitve sodelovanja na raziskovalnem in tehnološkem področju bo tako 15. novembra organiziran slovensko-italijanski raziskovalni dan. V okviru dogodka bodo raziskovalne institucije in posamezni raziskovalci imeli možnosti predstaviti svoje delo ter okrepiti in razširiti že uspešno bilateralno sodelovanje.

Natanko tri leta po uradnem začetku in predstavitvi Obzorja 2020 v Sloveniji, 29. novembra, pa bodo prikazali rezultate uspešnosti slovenskih prijaviteljev v Okvirnem programu EU za raziskave in inovacije za obdobje 2014-2020. Razpravljali bodo o možnih izboljšavah programa, ocenjevalnih postopkih, vplivu posameznih držav ter primerih dobrih praks.

Osrednji dogodek Meseca znanosti predstavlja podelitev najvišjih državnih priznanj in nagrad za najbolj odlične dosežke slovenskih znanstvenikov v zadnjih letih, ki bo potekala 21. novembra. V okviru prireditve bodo podelili Zoisove nagrade in priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije ter Puhova priznanja za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.

Pripravljajo tudi regionalno ERC konferenco, s katero želijo izboljšati uspešnost slovenskih raziskovalcev v okviru razpisov ERC (European Research Council). Novembra pa bo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani potekala konferenca OpenAIRE2020, na kateri bodo evropski strokovnjaki predstavili prehod v sistem odprte znanosti v Evropskem raziskovalnem prostoru.

V okviru meseca znanosti bo potekal tudi Simpoziju slovenskega znanja, ki ga soorganizira Društvo v tujini izobraženih Slovencev (VTIS). Na dogodku se bodo predstavile slovenske raziskovalke in raziskovalci, ki svojo raziskovalno dejavnost opravljajo na izobraževalno-raziskovalnih ustanovah v tujini.

Poleg omenjenih dogodkov je v okviru meseca znanosti napovedan tudi redni sestanek Generalne skupščine Srednjeevropskega konzorcija raziskovalne infrastrukture, letni dogodek v okviru CSA projekta PLATFORM, ki združuje javno-javno partnerstva in druge relevantne pobude na področju bioekonomije, delavnica MLE (Mutual Learning Exercise) na temo nacionalnih struktur upravljanja raziskovalnih programov ter konferenca s področja raziskav na področju prometa.