STAznanost

Objavljen razpis za mlade raziskovalce

Ljubljana, 3. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za mlade raziskovalce oziroma za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za razpis znaša največ do 10 milijonov evrov, rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. december do 12. ure.

Namen razpisa, ki ga delno delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem. Povezovalni člen bo raziskovalec na začetku kariere preko izvedbe neodvisnih raziskav v splošno korist gospodarstva, so sporočili z ministrstva.

Javni razpis tako po navedbah ministrstva predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije. Poleg tega se z razpisom spodbuja tudi dvig raziskovalne intenzivnosti in kakovosti.

Posebna pozornost bo namenjena raziskovalcem, slovenskim državljanom, ki so se pripravljeni za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta vrniti v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije v Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalno dejavnost v obliki raziskovalnih programov, sofinanciranih s strani ARRS, in ki niso ustanovljene po zakonu o gospodarskih družbah.