STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na ZRC SAZU predstavili aplikacijo Slovenska historična topografija

Ljubljana, 10. novembra - Na ZRC SAZU so danes predstavili aplikacijo Slovenska historična topografija, ki predstavlja edinstveno spletno orodje za identifikaciji toponimov, na katere naletimo v najrazličnejših srednjeveških virih. Po besedah vodje projekta Mihe Kosija predstavlja najtemeljitejši in najpopolnejši nabor virov za slovensko srednjeveško zgodovino.

Ljubljana. Aplikacija Slovenska historična topografija. Foto: SAZU/STA

Ljubljana.
Aplikacija Slovenska historična topografija.
Foto: SAZU/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Matjaž Bizjak. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Matjaž Bizjak.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Jure Šilc. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Jure Šilc.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Jure Šilc. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Jure Šilc.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Zgodovinar Miha Seručnik. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Zgodovinar Miha Seručnik.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Zgodovinar Miha Kosi. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Zgodovinar Miha Kosi.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu. Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija. Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, ZRC Sazu.
Predstavitev e-knjige in spletne aplikacije Slovenska historična topografija.
Foto: Anže Malovrh/STA

Na predstavitvi v atriju ZRC sta poleg Kosija sodelovala še zgodovinarja Matjaž Bizjak in Miha Seručnik z Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU ter Jure Šilc z Instituta Jožef Stefan, ki so predstavili vse načine rabe Historične topografije, ki je na voljo brezplačno. Poleg aplikacije so predstavili tudi istoimensko e-knjigo, ki v bolj tradicionalni obliki nudi enake podatke kot spletna aplikacija.

Kot je uvodoma pojasnil Kosi, je historična topografija osnovni pripomoček pri identifikaciji toponimov - mest, vasi, zaselkov, gradov, dvorcev, ledin, - na katere naletimo v najrazličnejših srednjeveških virih. Imena v tovrstnih virih se namreč bistveno razlikujejo od tistih, ki jih uporabljamo danes, saj sta bila tedaj uradna jezika v slovenskem prostoru nemščina in latinščina.

Aplikacija združuje podatke o toponimih z nekdanjimi variantami njihovih imen, kot jih zasledimo v zgodovinskih virih do leta 1500, kot so denimo listine, urbarji, fevdne, računske, notarske in kopialne knjige ipd.

V delu je zajetih 3608 toponimov, kar je za petino več kot v stari topografiji zgodovinarja Milka Kosa iz leta 1975, ki so jo raziskovalci analizirali, revidirali, popravili ter dodali nove toponime. Vseh oblik starih imen, ki jih zajema aplikacija, pa je preko 24.000.

Aplikacija trenutno prinaša podatke za ozemlje vojvodine Kranjske, načrtuje pa se širitev na ozemlje celotne Slovenije, je pojasnil Kosi. Prvi korak bo historična topografija Primorske, ki še ni bila obdelana, medtem ko za Štajersko, Prekmurje in slovenski del Koroške že imamo historično topografijo v tiskani obliki, je dejal.

Aplikacija je zasnovana na način, da lahko z enim klikom na zemljevidu za kateri koli kraj na Kranjskem najdemo nekdanje stare oblike imen iz srednjeveških virov. "Tako bodo prebivalci nekega kraja z enim klikom lahko pridobili informacije o tem, kdaj se njihov kraj prvič omenja, kdaj je nastal ter pregledali vse oblike imen tega kraja, ki so večinoma v nemški ali latinski obliki, redko pa tudi že v slovenski," je dejal Kosi.

Za strokovnjake pa so na voljo tudi dodatni podatki o samem viru in njegovi objavi. Pomembna dodana vrednost so denimo citati iz virov.

Kosi je ob tem še izrazil upanje, da bo aplikacija postala nepogrešljiva tako za strokovnjake različnih znanstvenih disciplin - zgodovinarje, geografe, arheologe, etnologe, jezikoslovce, - kot tudi za ljubiteljske zgodovinarje, domoznance in raziskovalce družinskega debla.

Spletna aplikacija Slovenska historična topografija je nastala v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Slovenski toponimi v času in prostoru (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja), ki je med 2011 in 2015 potekal na ZRC SAZU Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. Projekt je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost RS.