STAznanost

V Ljubljani odprli zaključno konferenco projekta LIFE PharmDegrade

Ljubljana, 24. novembra - V Ljubljani so danes začeli konferenco o farmakološko aktivnih snoveh v odpadnih vodah, ki jo pripravljata podjetje Arhel in Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani. Konferenca predstavlja zaključni dogodek dvoletnega projekta LIFE PharmDegrade, ki je potekal med septembrom 2014 in novembrom 2016.

Ljubljana, G konferenčni center. Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade. Agnes Šömen Joksić z NIJZ. Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center.
Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade.
Agnes Šömen Joksić z NIJZ.
Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center. Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade. Agnes Šömen Joksić z NIJZ. Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center.
Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade.
Agnes Šömen Joksić z NIJZ.
Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center. Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade. Nataša Vodopivec z ministrstva za okolje in prostor. Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center.
Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade.
Nataša Vodopivec z ministrstva za okolje in prostor.
Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center. Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade. Agnes Šömen Joksić z NIJZ. Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center.
Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade.
Agnes Šömen Joksić z NIJZ.
Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center. Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade. Ustanoviteljica podjetja Complementarium Lucija Kolar. Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center.
Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade.
Ustanoviteljica podjetja Complementarium Lucija Kolar.
Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center. Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade. Foto: Lea Udovč/STA

Ljubljana, G konferenčni center.
Zaključna konferenca projekta LIFE PharmDegrade.
Foto: Lea Udovč/STA

Na dvodnevnem dogodku bodo predstaviti opravljene aktivnosti in rezultate projekta z naslovom Razgradnja farmacevtikov v odpadnih vodah domov za ostarele in bolnišnic, ki med drugim zajemajo spremljanje onesnaženosti slovenskih odpadnih voda z ostanki zdravilnih učinkovin oz. farmacevtiki ter razvoj analitskih metod za določanje ostankov farmacevtikov v kompleksnih raztopinah.

S projektom so po besedah Maje Zupančič Justin iz podjetja Arhel med drugim pridobili tudi nekaj novih uvidov o tem, koliko in kje se ostanki zdravil pojavljajo v slovenskem okolju.

Glavni cilj projekta je bil optimizacija in demonstracija učinkovite in finančno sprejemljive tehnologije, ki temelji na uporabi naprednih oksidacijskih procesov s tehnologijo elektro-oksidacije. V okviru projekta so tako v podjetju Arhel razvili tudi pilotno čistilno napravo s tovrstno tehnologijo.

Kot je povedala Zupančič Justinova, so ostanki zdravilnih učinkovin kompleksne in biološko težko razgradljive molekule, ki po čiščenju ostajajo v komunalni vodi. Vse več poročil nakazuje tudi na povezavo med prisotnostjo ostankov zdravilnih učinkovin v okolju in negativnimi vplivi za živali in ljudi zaradi njihove strupenosti, dolge obstojnosti in bioakumulacije, je pojasnila.

Še vedno pa ostaja mnogo odprtih vprašanj, med drugim o tem, kako zmanjšati negativni vpliv ostankov zdravil v okolju, je dejala Zupančič Justinove. Poleg racionalne rabe in pravilnega odlaganja neuporabljenih zdravil je velikega pomena učinkovito čiščenje odpadnih voda. Slednje na področju odstranjevanja ostankov zdravil pogosto ni učinkovito, saj večina komunalnih čistilnih naprav ni bila grajena s tem namenom, so izpostavili na konferenci.

V dveh dneh konference se bodo zvrstila predavanja udeležencev desetih slovenskih fakultet in inštitutov, resornega ministrstva ter dveh podjetij. V prvem delu današnje konference je Agnes Šömen Joksić z Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Kopru predstavila vzroke, posledice in ukrepe za zmanjšanje problema farmacevtikov v okolju, Nataša Vodopivec z ministrstva za okolje in prostor pa je spregovorila o predpisi na področju varstva voda pred onesnaževanjem.

O spremljanju onesnaženosti slovenskih odpadnih vod s farmacevtiki je predavala Anita Klančar s fakultete za farmacijo, Vesna Hrženjak iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je predstavila raziskavo o farmakološko aktivnih snoveh v vodooskrbnem sistemu urbanega okolja, Lucija Kolar z Inštituta za raziskave narave in razvoj okoljskih tehnologij pa je pripravila pregled pogosteje uporabljenih zdravil v Sloveniji.

V drugem delu konference so se zvrstila tudi predavanja postopkih in težavah pri določanju aktivnih učinkovin v odpadnih vodah, o razvoju analizne metode za določanje izbranih metabolitov zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah, o strupenostnih testih, predstavili pa so tudi pilotno napravo LIFE PharmDegrade.

Drugi dan konference pa bo namenjen predvsem regulaciji in problematiki veterinarskih zdravil v okolju in ekotoksikološkim raziskavam ostankov zdravil ter odstranjevanju farmakološko aktivnih snovi in drugih mikroonesnaževal v procesih čiščenja odpadne vode.

Projekt LIFE PharmDegrade sta sofinancirala evropski finančni instrument LIFE in ministrstvo za okolje in prostor. Razstava dosežkov projekta pa je do konca decembra na ogled tudi v preddverju ministrstva za okolje in prostor.