STAznanost

Ustanovljeno Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Ljubljana, 24. novembra - Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi novega javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper, s čimer se zaključuje postopek izstopa Znanstveno-raziskovalnega središča iz Univerze na Primorskem.

Novoustanovljeni javni raziskovalni zavod ZRS Koper se bo lahko povezoval z drugimi raziskovalnimi institucijami doma in v svetu na področju znanstvenih disciplin, ki jih razvijajo njegovi inštituti, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje po današnji seji vlade.

V raziskovalnih mrežah in povezovanjih bo lahko igral aktivno vlogo kot partner v nacionalnih in mednarodnih projektih, spodbujevalec novih politik v internacionalizaciji znanosti, kot promotor slovenske znanstvene odličnosti in si prizadeval, da bo skupaj z drugimi raziskovalnimi zavodi utemeljil na osnovi dosežkov ustrezno financiranje raziskovanja v državnih okvirih.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo prihodnje leto zagotovilo potrebna sredstva za ustanoviteljske obveznosti v višini do 250.000 evrov iz sredstev dejavnosti visokega šolstva, namenjenih Univerzi na Primorskem.

Kot so sporočili iz Univerze na Primorskem, to ni edina strukturna sprememba na njihovi univerzi. Senat in upravni odbor sta sprejela sklepa, s katerim se študijska vsebina fakultete za grajeno okolje priključuje fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, prične pa se tudi postopek preoblikovanja inštituta Andrej Marušič v doktorsko šolo.

Kot navajajo na univerzi, se bo s tem okrepil doktorski študij na področju naravoslovja, tehnike in interdisciplinarnih ved. Pomemben vzgib za to odločitev je pridobljeni 'teaming' projekt InnoRenew COE, ki daje močno vsebinsko in finančno osnovo za vzpostavitev kakovostnega doktorskega študija, navajajo.

ZRS se je namreč lani odločil, da bo izstopil iz članstva univerze na Primorskem, zato je bilo treba na novo urediti njegov status. K ustanovitvi novega ZRS, zdaj ZRS Koper, so vlado konec oktobra pozvali zaposleni v dosedanjem ZRS, saj je slednjemu grozilo, da bo zaradi izstopa iz članstva univerze konec novembra prenehal obstajati. Senat univerze je namreč septembra sklenil, da v kolikor izstop ZRS iz članstva univerze ne bo v celoti uresničen do konca novembra, da se bo začel postopek reorganizacije univerze na način, da bodo raziskovalci in raziskovalno delo ZRS preneseni na univerzo, vsi drugi delavci pa bodo postali trajno nepotrebni.