STAznanost

Ustanovitev Znanstveno-raziskovalnega središča Koper po besedah Pišota dokončno rešuje njegov status

Ljubljana, 30. novembra - V Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) so zadovoljni z nedavnim sklepom vlade, s katerim je ustanovila ZRS Koper. Po besedah Rada Pišota, ki je bil imenovan za v. d. direktorja ZRS Koper, slednje pomeni, da je s tem končano preoblikovanje ZRS. Ta je namreč izstopil iz članstva Univerze na Primorskem in deluje kot samostojni zavod.

Po besedah Pišota, ki je ZRS vodil že pred preoblikovanjem, takšen sklep vlade pomeni, da bodo na ZRS Koper prenesli zaposlene na ZRS, projekte, ki jih je ta izvajal, in vse drugo. Stanje bo podobno kot pred izstopom iz članstva univerze, le da bodo delovali kot samostojni zavod, je dejal.

Pišot upa, da bodo zdaj čim prej izvedli vse prenose med ZRS in univerzo ter nato nemoteno nadaljevali s svojim delom. Smiselno se mu zdi, da bi ZRS Koper nadaljeval tesno sodelovanje z univerzo in postal njen pridružen član, vendar je ta odločitev po njegovem v veliki meri odvisna od univerze same.

Vlada je z ustanovnim sklepom ZRS Koper zagotovila tudi ustanovna sredstva v višini do 250.000 evrov. Ta bo zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz sredstev dejavnosti visokega šolstva, namenjenih univerzi. Prvenstveno se bo sicer ZRS Koper financiral iz raziskovalnih projektov, pravi Pišot.

Na ZRS so sicer vlado že konec oktobra pozvali, naj čim prej ustanovi samostojni javni raziskovalni zavod, sicer bi ZRS kot tak po njihovih takratnih napovedih konec novembra prenehal obstajati.

Opozorili so namreč na sklep senata primorske univerze, sprejet 21. septembra letos, s katerim je ta sklenil, da v kolikor izstop ZRS iz članstva univerze ne bo v celoti uresničen do konca novembra, da se bo začel postopek reorganizacije univerze na način, da bodo raziskovalci in raziskovalno delo ZRS preneseni na univerzo, vsi drugi delavci pa bodo postali trajno nepotrebni.

Univerza na Primorskem je sicer nekaterim profesorjem, ki so kot delno zaposleni raziskovali na ZRS, v drugem delu zaposlitve pa so predavali na posameznih članicah univerze, odpovedala pogodbo o zaposlitvi v delu, ki se nanaša na njihovo pedagoško dejavnost, dva pa sta službo izgubila v celoti.

Vseh 15 jih je po Pišotovem vedenju zoper univerzo že vložilo tožbe na delovno sodišče, prve obravnave pa naj bi bile kmalu. Sodišče je sicer v tem primeru izdalo začasne odredbe, po katerih mora univerza odpuščenim profesorjem omogočiti pedagoško delo, kot so ga opravljali pred odpovedjo pogodbe.