STAznanost

Univerza v Ljubljani bo s slavnostno sejo senata obeležila teden univerze

Ljubljana, 6. decembra - Univerza v Ljubljani bo s slavnostno sejo senata danes obeležila teden univerze. S predstavitvijo desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov iztekajočega leta so ga sicer odprli v ponedeljek. Mnogi med dosežki so plod sodelovanja z drugimi slovenskimi in tudi mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami, so sporočili z univerze.

Rektor Univerze v Ljubljani Ivan Svetlik je v ponedeljek na predstavitvi poudaril, da so "raziskovalni rezultati izraz novo ustvarjenega znanja. Brez raziskovanja in ustvarjanja novega znanja bi bila univerza navadna šola. Brez vidnih raziskovalnih dosežkov in objav nas ne bi bilo na svetovnem zemljevidu univerz. Le z ustvarjanjem novega znanja lahko študentom ponudimo nekaj, česar ne morejo dobiti drugje".

Na odprtju je z govorom prisotne nagovoril tudi profesor s fakultete za elektrotehniko Damjan Miklavčič, ki je povedal, da je precejšnja prednost raziskovalcev na univerzah v primerjavi s tistimi, ki delajo na inštitutih, ravno v neposrednem sodelovanju s študenti, ki predstavljajo neusahljiv vir mladega uma.

Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani je pri izboru desetih najodmevnejših raziskovalnih dosežkov, ki ljubljansko univerzo uvrščajo v vrh svetovne znanosti, upoštevala predvsem mednarodno odmevnost, ki se izkazuje s citati in vplivnostjo revije, kjer je bilo delo objavljeno.

Tako je komisija med deset najodmevnejših dosežkov uvrstila raziskave z naslovi: Sorodstvena diskriminacija pri bakterijah, Investicije v energetsko učinkovitost, Spremljanje razvoja in zdravljenja možganskih bolezni, Novi zaviralci imunoproteasoma, Novi Co-MoSx katalizatorji, Matematična fizika kvantnega transporta, Model za simulacijo pogonskih sistemov vozil, Povezava med virusom zika in mikrocefalijo, Večfunkcionalni obstojni sol-gel in Razvoj vranice.

Na današnji slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani pa bodo podelili tudi najvišja priznanja - nazive častni doktor in častni senator, plakete Pro universitate labacensi, Zlate plakete in svečane listine mladim visokošolskim učiteljem.

Naziv častni doktor bodo podelili profesorjema Williamu Lazonicku in Michaelu W. Applu, so še sporočili.