STAznanost

Novogoriška univerza najemnica večine vipavskega dvorca Lanthieri

Vipava, 16. decembra - Univerza v Novi Gorici je z današnjim podpisom dogovora z Občino Vipava prevzela v upravljanje celoten dvorec Lanthieri sredi Vipave. V njem bo že v novem šolskem letu začela delovati največja in najstarejša Fakulteta za znanosti o okolju, v Vipavo se bodo preselili tudi laboratoriji za raziskave v okolju.

Vipava, dvorec Lanthieri Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici. Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik. Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, dvorec Lanthieri
Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici.
Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, dvorec Lanthieri Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici. Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik. Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, dvorec Lanthieri
Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici.
Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, dvorec Lanthieri Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici. Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik. Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, dvorec Lanthieri
Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici.
Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, dvorec Lanthieri Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici. Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik. Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, dvorec Lanthieri
Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici.
Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, dvorec Lanthieri Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici. Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik. Foto: Rosana Rijavec/STA

Vipava, dvorec Lanthieri
Podpis dogovora o najemu dvorca Lanthieri med Občino Vipava in Univerzo v Novi Gorici.
Vipavski župan Ivan Princes in rektor UNG Danilo Zavrtanik.
Foto: Rosana Rijavec/STA

Rektor Univerze v Novi Gorici (UNG) Danilo Zavrtanik je ob tej priložnosti poudaril, da jim podpis dogovora ustreza, so pa z njim želeli le potrditi tisto, kar že poteka. "Ljudje pozabljamo in čez leta bi lahko nekateri trdili, da se kakšne stvari nismo tako dogovorili," je povedal.

Poleg selitve Fakultete za znanosti o okolju iz Nove Gorice v Vipavo bodo več prostora, kot so ga imeli doslej, dobili tudi Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, laboratoriji in program biomedicine.

Zavrtanik napoveduje, da bodo v prihodnjih štirih do petih mesecih sami uredili sistem ogrevanja in hlajenja stavb, preselili pa naj bi se preko poletja 2017 in v najetih prostorih začeli novo študijsko leto.

Dobro leto je minilo od podpisa aneksa za najem dvorca Lanthieri, ko je UNG tudi prevzela obnovljena dela nekdanjega gospodarskega poslopja dvorca. Zatikalo se je pri ureditvi ogrevanja in hlajenja, saj ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo z družbo E3, ki naj bi to urejala s postavitvijo toplotnih črpalk, toplo ali hladno vodo v te namene pa zajemala v reki Vipavi.

Vendar so bili njihovi izstavljeni računi previsoki, zato se UNG do ureditve razmer ni želela vseliti v dvorec. Pripravljena je bila celo sama urediti sistem ogrevanja in hlajenja v prihodnjih mesecih, na kar je vipavska občina tudi pristala. Tudi zato, ker bi se ob predolgem zavlačevanju lahko zgodilo, da bi morala vračati finančna sredstva, ki jih je iz različnih evropskih in državnih skladov pridobila za obnovo.

Vipavski župan Ivan Princes je ob današnjem podpisu dogovora povedal, da se premika tudi v dogovarjanju z družbo E3. Po dobrem letu vztrajanja na visokih cenah dobavljene energije jim dolgujejo že preko 10.000 evrov, saj vipavska občina plačuje le nesporni delež.

"Do odklopa energije ne more priti, saj nesporni delež plačujemo. Vendar smo se ob sklenitvi pogodbe za dobavo energije v gospodarskem delu dvorca dogovorili, da bo cena energije za deset odstotkov nižja od najnižje. Sedaj pa je ravno obratno, saj so nam zaračunavali ceno za deset odstotkov višjo od najvišje," je povedal Princes in obenem priznal, da je E3 v poletnem času že izklopil hlajenje stavbe ter tako povzročil pregrevanje, ki bi lahko ogrozilo naprave v obstoječih laboratorijih UNG.