STAznanost

Jeseniška fakulteta za zdravstvo odslej poimenovana po Angeli Boškin

Jesenice, 16. decembra - Fakulteta za zdravstvo Jesenice se je ob desetletnici delovanja preimenovala v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin. Nadela si je namreč ime prve šolane medicinske sestre na Slovenskem, saj želi nadaljevati dediščino njenega pionirskega dela. Slovesnost ob preimenovanju so pripravili danes, novo ime pa bo fakulteta začela uporabljati januarja 2017.

Kot je dejala dekanja jeseniške fakultete Brigita Skela Savič, za njih preimenovanje pomeni veliko odgovornost. Že ko so šolo ustanavljali, so se odločili vanjo vgraditi vrednote, ki jih je pri svojem delu uveljavljala Angela Boškin, ki je svojo poklicno pot začela prav na Jesenicah, diplomirala pa je leta 1918 na šoli za socialno-skrbstveno delo na Dunaju.

Orala je ledino razvoja zdravstvene nege na Slovenskem in močno prispevala k njeni profesionalizaciji, saj je uvedla številne novosti, jih sistematično spremljala, izboljševala in prenašala na sodelavce. Bila je pionirka v prepoznavanju javnozdravstvenih problemov ter uvajanju metod za osveščanje in krepitev zdravja ranljivih skupin. Bila je tudi med pobudniki za ustanovitev prve šole za zaščitne sestre v Ljubljani, ki je začela delovati leta 1924.

Čeprav se je jeseniška šola takoj poistovetila z vrednotami Angele Boškin, je moralo preteči nekaj časa, da so jo poimenovali po njej. "Kajti fakulteta, ki nosi ime Angele Boškin, se mora dobro dokazati, mora delovati kakovostno in razvijati zdravstveno nego kot znanstveno disciplino ter delovati v nacionalno korist," je poudarila Savičeva.

"Sedaj je za nami uspešna desetletna pot. Mislim, da smo prepoznani kot kakovostna fakulteta, ki prispeva k razvoju zdravstvene nege v Sloveniji," je ocenila in spomnila na uspešno prehojeno pot, vse od ustanovitve tedaj še visoke strokovne šole za gorenjsko in osrednjeslovensko regijo, ki sta se soočali z največjim pomanjkanjem diplomiranih medicinskih sester.

Leta 2014 je šola dosegla vse pogoje za preoblikovanje v fakulteto. Prepoznana je po kakovostnem pedagoškem delu, odlični zaposljivosti diplomantov in vrhunskem raziskovalnem delu ter mednarodnih povezavah, je povedala Savičeva. Do sedaj je ustanova izobrazila 258 diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov ter 23 magistrov zdravstvene nege. Pridobila pa je tudi doktorski študij zdravstvenih ved.

Ime Boškinove so naprej uporabili pri poklicni prisegi za diplomante zdravstvene nege, ki je sedaj nacionalna prisega. Že leta 2007 pa so skupaj s Splošno bolnišnico Jesenice pripravil prve Dneve Angele Boškin. To je srečanje strokovnjakov, ki delajo na področju kakovosti in varnosti v zdravstvu.

Sorodnikom Boškinove se poimenovanje fakultete po njej zdi zelo lepa gesta. "Zelo smo ponosni nanjo. Bila nam je velika vzornica zaradi svoje humanosti, srčnosti in dobrote. Mislim, da so to vrednote, ki jih danes vsi pogrešamo," je na današnji prireditvi povedala Mojca Janžekovič Van Midden. Boškinova je bila sestra njene prababice.