STAznanost

V Mariboru podelili nagrade Vratislava Bedjaniča

Ljubljana, 22. decembra - Na mariborski fakulteti za elektrotehniko računalništvo in informatiko (FERI) so podelili že 46. nagrade profesorja doktorja Vratislava Bedjaniča za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije. Komisija je ocenila devet predlogov ter podelila štiri nagrade, in sicer za doktorsko disertacijo, za znanstveno magistrsko delo ter dve za magistrski nalogi po bolonjskem študijskem programu.

Kot so sporočili s FERI, je nagrado za doktorsko disertacijo prejel doktor Klemen Stopar s FERI. Nagrado je dobil za delo z naslovom Razvoj in analiza obloka v elektro-obločni peči z optimiziranjem gibanja elektrod. Njegov mentor je bil profesor doktor Jože Pihler, somentor pa docent doktor Peter Kitak.

Nagrado za znanstveno magistrsko delo z naslovom Zasnova in razvoj dušilke za energetski transformator so podelili magistru Borutu Prašnikarju s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE). Svoje delo je opravljal pod mentorstvom profesorja doktorja Danjela Vončine.

Nagrado za magistrsko delo na bolonjskem študijskem programu so podelili Gregorju Černetu s FE v Ljubljani. Nagrado je prejel za delo z naslovom Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije z uporabo mehkih Takagi-Sugeno modelov. Njegov mentor je bil profesor doktor Igor Škrjanc.

Prav tako je nagrado za magistrsko delo na bolonjskem študijskem programu z naslovom Magnetno justiranje relejev FI prejel Andrej Mohar s FERI v Mariboru. Njegov mentor je bil docent doktor Peter Kitak, somentor pa izredni profesor doktor Jože Ritonja.

Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije sicer podeljujejo že od leta 1970 dalje. Vključno z letom 2016 je bilo podeljenih 288 nagrad - od tega 162 nagrajencem z ljubljanske, 61 z mariborske in 65 z drugih univerz. Podeljene so bile za 54 doktoratov znanosti, 90 znanstvenih magistrskih nalog in 144 diplomskih del.

Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih, so zapisali na FERI.

Organizacijo dogodka si FERI v Mariboru izmenjuje s FE v Ljubljani pod sponzorskim okriljem Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED.