STAznanost

Strokovni simpozij o doprinosu farmacevtske znanosti h gospodarski uspešnosti

Ljubljana, 14. februarja - Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani in Sekcija farmacevtskih znanosti Slovenskega farmacevtskega društva organizirata strokovni simpozij z naslovom Doprinos farmacevtske znanosti in izobraževanja h gospodarski uspešnosti. Simpozij bo potekal 15. februarja popoldne v prostorih fakultete za farmacijo.

Na simpoziju bodo sodelovali predstavniki vodstev slovenskih farmacevtskih družb Lek in Krka, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, agencije za raziskovalno dejavnost, Slovenskega inovacijskega stičišča in akademske sfere.

Na dogodku bodo govorili o tem, kakšne so potrebe farmacevtske industrije, kako naj se razvija znanstvenoraziskovalno delo v farmaciji, kakšen razvoj izobraževanja farmacevtov potrebujemo ter s kakšnim sodelovanjem bi lahko deležniki čim več doprinesli k uspešnemu razvoju panoge in družbe v celoti.

Hkrati bodo počastili prejem najvišjega priznanja Univerze v Ljubljani, plakete Pro Universitate Labacensi, ki jo je
prejšnji mesec na predlog fakultete za farmacijo prejel predsednik uprave Leka Vojmir Urlep, ter obeležili pridobitev polnopravnega članstva Slovenije v evropski raziskovalni infrastrukturi za translacijske raziskave EATRIS.