STAznanost
Humanistika in družboslovje

Za projekt promocije poklicnega izobraževanja na voljo dobrih 942.000 evrov

Ljubljana, 22. februarja - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport si prizadevajo še tesneje povezati izobraževanje in znanost z gospodarstvom. Eden od načinov je promocija poklicnega izobraževanja, kar prinaša pravkar potrjeni projekt Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020. Za izvedbo projekta je namenjenih dobrih 942.000 evrov, navajajo na ministrstvu.

Namen projekta je povečati privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja, in sicer preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, organizacija tekmovanj, oglaševanje in druge aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Poudarek je na krepitvi sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji, katerega cilj je promoviranje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter socialnega partnerstva. Preko projekta bo spodbujen karierni razvoj najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo.

Promocijski učinek tekmovanj, kot so SloSkills in EuroSkills namreč dolgoročno prispeva k dvigovanju odličnosti v srednjih poklicnih in strokovnih šolah, hkrati pa tudi k popularizaciji poklicev, v katerih Slovenija organizira nacionalna tekmovanja oziroma se udeležuje tekmovanj EuroSkills.

Na slednjem je v začetku decembra na Švedskem slovenski dijak osvojil srebrno medaljo v kamnoseštvu, v informatiki in stavbnem mizarstvu pa so dijaki domov prinesli medalje za odličnost.

Projekt, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, izvaja Center RS za poklicno izobraževanje, ki zastopa Slovenijo v Evropskem združenju za promocijo poklicnih spretnostih (WSE) in na tekmovanjih v poklicnih spretnostih ter skrbi za spodbujanje in uveljavljanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, so še zapisali v sporočilu, objavljenem na spletnih straneh ministrstva.