STAznanost

Na evropski dan znanosti za mlade tudi prvo srečanje članov SAZU z mladimi

Ljubljana, 9. marca - Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ter Slovenska znanstvena fundacija pripravljata prvi skupni projekt letnega srečanja članic in članov SAZU z mladimi. Prireditev bo potekala v prostorih akademije 16. marca, na evropski dan znanosti za mlade.

Na prvi prireditvi, ki bo potekala v prostorih akademije, se bodo mladim predstavili profesorji Andrej Kranjc, Franci Gabrovšek in Boris Sket, poleg njih pa tudi dva mlada raziskovalca - dr. Petra Gostinčar in Teo Delić. Mladim bodo predstavili raziskovalno problematiko Krasa v Sloveniji.

Namen te nove letne prireditve, za katero soorganizatorici želita, da postane tradicionalna, je približati najvišjo znanstveno in umetniško ustanovo v Sloveniji mladim ljudem, še zlasti dijakom.

Mladi bodo namreč že v naslednjih 15 do 20 letih prevzeli vodilno vlogo v družbi, zato akademija želi, da spoznajo ustanovo, predvsem pa njene članice in člane, navežejo stike z njimi ter tako začno že zgodaj z izmenjavo znanstvenih spoznanj, pa tudi mnenj o aktualnih problemih družbe.

Ta prireditev po navedbah organizatoric tako tudi odpira nov prostor za medgeneracijski dialog o razvojni in ostalih vlogah znanosti v sodobni družbi. Tovrsten dialog je po oceni organizatoric nujen, saj da osveščenost državljanov o vlogi znanosti še ni zadovoljiva.

"Znanstvena spoznanja ostajajo neizkoriščena tudi zaradi prešibke promocije v javnosti in stališč večine ljudi, da se jih znanstvena spoznanja in odkritja kaj dosti ne tičejo," so sporočili iz SAZU in Slovenske znanstvene fundacije.

Za prvo izvedbo prireditve sta soorganizatorici izbrali evropski dan znanosti za mlade, ki se ga letos obeležuje 16. marca. Evropski dan bo tokrat izveden že 13., sama organizacija - Mednarodno gibanje za prostočasne raziskovalne in tehnične aktivnosti mladih (MILSET) - pa prav letos slavi tri polna desetletja svojega poslanstva.

MILSET Europe, evropska veja gibanja, spodbuja mlade, da vzljubijo znanost, se v znanost vključijo s svojimi raziskovalnimi in tehniškimi projekti ter se povežejo tako z znanstveniki in inženirji kot z vrstniki.