STAznanost
Humanistika in družboslovje

Srečanje Moj jezik - moji jeziki po Gorici še v Trstu

Gorica, 29. marca - V Tržaškem knjižnem središču bo drevi potekalo srečanje o slovenščinah, materinščinah in drugih jezikovnih dilemah z naslovom Moj jezik - moji jeziki. Beseda bo tekla o sodobnih izzivih, ki jih predstavlja ohranjanje, razvijanje in promocija slovenščine, poudarek pa bo na njeni raznolikosti ter na mnogoterosti jezikovnih in sporazumevalnih praks.

Kot sta zapisala organizatorja, Slovenski raziskovalni inštitut ter Narodna in študijska knjižnica, bo tržaško srečanje nadaljevanje pogovora z naslovom Moj jezik - moji jeziki s profesorjem Markom Stabejem pred približno mesecem dni v Gorici, ki je tedaj naletel na dober odziv.

Pluralnost možnosti, ki jih ponujajo jeziki, predstavlja danes za posameznike in skupnosti nove možnosti razvoja, a hkrati tudi nove kulturne, politične in strokovne dileme, s katerimi se moramo soočiti.

Na videz preprosto vprašanje, kaj pomeni danes opredeljevati se za rojenega govorca slovenščine, je še posebej aktualno na območjih, kjer prihaja do izrazitega jezikovnega stikanja in kjer so klasične zvrstne opredelitve knjižnega jezika, pogovornega jezika in narečja v vsakdanjem sporazumevanju presežene.

Kako lahko v takem kontekstu spodbujamo različne rabe manjšinskega jezika, kako lahko merimo in ocenjujemo jezikovno znanje in kako razvijamo jezikovne veščine znotraj določenega kontinuuma, so vprašanja, katerih refleksija je pomembna predvsem znotraj skupnosti, ki se identificirajo in definirajo na podlagi jezika.

Zavest o mnogoterosti, pluralnosti in raznolikosti je danes ključno izhodišče za implementacijo pozitivnih in aktivnih jezikovnih politik, hkrati pa zahteva tudi nove modele in oblike izvajanja jezikovnih strategij, so še zapisali organizatorji.

Stabej se že vrsto let ukvarja s sodobno in zgodovinsko sociolingvistiko, besediloslovjem, jezikoslovno stilistiko, korpusnim jezikoslovjem, večjezičnostjo in didaktiko slovenskega jezika. Ob Stabeju bo pogovor v Tržaškem knjižnem središču, tako kot v Gorici, oblikovala Matejka Grgič.