STAznanost

Papič pri vodenju univerze izpostavlja nov zagon in kakovost

Ljubljana, 30. marca - Edini kandidat za vodenje ljubljanske univerze Igor Papič si bo v naslednjem štiriletnem obdobju, če bo izvoljen, prizadeval za kakovostno univerzo. Prepričan je, da so na univerzi sposobni delati še bolje in da je čas izhoda iz gospodarske krize priložnost za nov zagon, je dejal za STA. Papič se bo javno predstavil 19. aprila na pravni fakulteti.

Papič, ki je redni profesor na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in njen dekan od leta 2013, se je odločil kandidirati za rektorja ljubljanske univerze, ker je prepričan, da so na univerzi sposobni delati še bolje.

"Po turobnih letih financiranja univerze in določenih aferah je vsekakor zdaj, ko se gospodarski položaj izboljšuje priložnost, da z novo energijo naredimo odločen korak naprej proti višji kakovosti delovanja univerze na vseh ravneh," je pojasnil Papič.

Kot enega glavnih izzivov pri svojem delu Papič, ki je tudi predstojnik laboratorija za električna omrežja in naprave, vidi potrebo po učinkoviti komunikaciji oz. izmenjavi in usklajevanju pogledov med vsemi člani akademske skupnosti. Da bi uspešno izpeljali dogovorjene naloge, se morajo po njegovih besedah znati povezovati. Pri tem pričakuje sodelovanje in pomoč vseh zaposlenih in študentov.

"Če ne bomo usklajeni znotraj univerze, bo uveljavljanje naših interesov navzven precej omejeno," je poudaril Papič in dodal, da univerzo čakajo tudi novi izzivi pri pripravi novih sistemskih zakonov o visokem šolstvu in o raziskovalni dejavnosti.

"Pri tem se ne smemo takoj vprašati, kaj bomo za to dobili, ampak kaj bomo kot univerza postali. Ne želim, da naši načrti ostanejo le visokoleteči cilji na papirju, temveč da z njimi dosežemo dejanske učinke, ki jih bomo zaznali vsi, tako zaposleni in študenti kot širša javnost," je poudaril Papič.

V svojem programu je kandidat za rektorja ljubljanske univerze med drugim izpostavil transparentnost vodenja univerze na vseh področjih delovanja in avtonomijo.

Papič se bo kot edini kandidat javno predstavil 19. aprila na pravni fakulteti, volitve pa bodo 16. maja. Te so neposredne in potekajo sočasno na vseh članicah in rektoratu.

Rektorja se po spremembah pravilnika o volitvah organov ljubljanske univerze sicer voli po dvokrožnem in neposrednem sistemu. Če bo Papič zbral več kot 50 odstotkov veljavnih glasov, bo izvoljen za rektorja univerze za štiriletno obdobje ter nadomestil sedanjega Ivana Svetlika.