STAznanost

Financiranje znanosti od leta 2009

Ljubljana, 19. aprila - Raziskave so večinoma odvisne od javnega financiranja, ki je od leta 2011 do 2015 precej upadlo. Leta 2011 je iz državnega proračuna za raziskave in razvoj šlo 0,76 odstotka BDP oz. 187,1 milijona evrov. Leta 2015 pa je financiranje znanosti padlo na 0,44 odstotka BDP oz. na 153,8 milijona evrov, nato so sredstva prvič začela postopno naraščati.

V letu 2009 so sredstva za znanost znašala skupaj 188 milijonov evrov, leta 2014 so padla na 151,2 milijona evrov, po letu 2015 pa začela naraščati. Za leti 2017 in 2018 je znanosti za vsako leto namenjeno po 156,4 milijona evrov.

STA objavlja tabelarični pregled financiranja znanosti v obdobju 2009-2018 preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in sektorja za znanost pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

leto    ARRS    MIZŠ    Skupaj   Indeks  Indeks
                       med leti na 2009
----------------------------------------------------------------------------------
2009  183.588.245  4.414.592  188.002.837
2010  175.199.150  3.996.552  179.195.702  95,32  95,32
2011  179.171.330  7.929.755  187.101.085  104,41  99.52
2012  157.065.214  5.195.023  162.260.237  86,72  86,31
2013  149.307.779  4.331.605  153.639.384  94,69  81,72
2014  142.322.042  8.936.749  151.258.792  98,45  80,46
2015  145.388.254  8.433.632  153.821.886  101,69  81,82
2016  146.070.577  9.340.001  155.410.578  101,03  82,66
2017  147.077.118  9.401.441  156.478.559  100,69  83,23
2018  147.077.118  9.401.441  156.478.559  100,00  83,23

Vir: MIZŠ