STAznanost

Znanstvena fundacija tudi letos z akcijo za več znanosti na Slovenskem

Ljubljana, 9. maja - Slovenska znanstvena fundacija (SZF) tudi letos organizira tradicionalno akcijo zbiranja denarnih sredstev za več znanosti na Slovenskem. V akciji, ki se začenja danes in bo trajala do 9. junija, bodo sredstva med drugim zbirali za sklad, ki bo omogočil vključitev večjega števila prosilcev med doktorandi in mladimi doktorji znanosti.

Slovenski raziskovalci kljub podhranjenosti z denarnim sredstvi še vedno vztrajno iščejo načine, s pomočjo katerih bi uresničili svoje ideje, so zapisali v Slovenski znanstveni fundaciji. Kot so navedli, se ti raziskovalci po podporo pogosto obrnejo tudi v SZF.

Fundacija v središče svojega delovanja postavlja zagotavljanje neodvisnih denarnih podpor posameznikom - raziskovalcem. V okviru razpoložljivih sredstev jim nudi podporo pri zaključevanju doktorskih del, objavi znanstvenih del in organizaciji srečanj.

Vzpostavila je tudi dve podporni okolji, in sicer za nadarjene učence in dijake v obliki raziskovalnega laboratorija ter za študente in mlade doktorje znanosti v obliki IdeaLaba.

Poleg tega posebno pozornost namenja komuniciranju in popularizaciji znanosti, še zlasti z organizacijo letnega slovenskega festivala znanosti ter izdajanjem strokovnih, znanstvenih in poljudnoznanstvenih del v okviru lastnega založniškega programa, so zapisali v SZF.

Tradicionalna akcija zbiranja denarnih sredstev je vsako leto usmerjena v zagotavljanje le nekaterih oblik podpor. Letos bodo zbrana denarna sredstva gospodarskih organizacij in posameznikov usmerjena v sklad, ki ga je SZF ustanovila februarja letos, ob izteku prvih 15 let delovanja štipendijskega sklada Svetovne federacije znanstvenikov za slovenske prosilce.

Novi sklad, ki bo začel opravljati svoje poslanstvo jeseni, bo omogočil vključitev večjega števila prosilcev med doktorandi in mladimi doktorji znanosti, predvsem dosedanjih štipendistov Svetovne federacije znanstvenikov, ki še potrebujejo podporo za svoj razvoj in uveljavljanje.

Zbrana sredstva bodo usmerjena tudi v štipendijski sklad dr. Toshihika Tsukamota, ki v okviru SZF deluje že polnih 20 let, ter v podporo organizaciji 23. slovenskega festivala znanosti z mednarodno udeležbo V vrtovih raziskovalne ustvarjalnosti. Ta bo potekal med 25. in 27. septembrom v Ljubljani, v osrednji vlogi pa bodo raziskovalci Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, so še zapisali v fundaciji.