STAznanost

Raziskovalci IJS razvili sistem za zgodnje zaznavanje učnih težav

Ljubljana, 1. junija - Raziskovalci Instituta Jožef Stefan (IJS) so v sodelovanju s podjetjem eŠola ter dvema šolama razvili sistem Metis za zgodnje zaznavanje učnih težav učencev v srednjih in osnovnih šolah. Sistem na osnovi ocen učenca z upoštevanjem vseh ocen v vseh šolah in glede na podobne primere v preteklosti napove verjetnost težav.

Sistem Metis uporablja algoritme umetne inteligence in strojnega učenja za napovedovanje, kateri učenci bodo verjetno imeli učne težave na koncu semestra. Poleg tega je uporabnikom na voljo tudi orodje za dodatno pomoč učencem pri odpravljanju težav, je na današnji predstavitvi projekta na IJS povedal vodja projekta ter vodja Odseka za inteligentne sisteme na IJS Matjaž Gams.

Kot je pojasnil direktor partnerskega podjetja eŠola Vladimir Balukčić, Metis na podlagi ocen učencev ter števila izostankov od pouka izračunava možnost, da bo učni uspeh učenca ob koncu šolskega leta negativen. S tem sistem opozori pedagoge na bolj ali manj znane prihajajoče pedagoške probleme, olajša popravljanje ocen učencem in staršem ter s tem pomaga izboljšati učni uspeh.

S projektom se po beseda Gamsa Slovenija uvršča med prve države, ki so tako sistematično in na tako veliki ravni pristopile k vpeljavi umetne inteligence v pedagoški proces. Metis bo namreč brezplačno na voljo vsem šolam, ki že uporabljajo sistem E-asistent, ki ga razvija podjetje eŠola. Takih šol je trenutno približno 70 odstotkov.

Šola, ki se bo odločila za uporabo Metisa, bo za dostop do sistema pooblastila osebe oz. šolske strokovne službe, ki so usposobljene za interpretacijo takšnih podatkov ter ki znajo tudi ustrezno ukrepati, je povedal Gams.

V prihodnje bodo s pomočjo odzivov in predlogov šol sistem tudi nadgradili. Med drugim že razmišljajo o uvedbi modula, ki napove, ali bo pri odličnem učencu prišlo do padca ocen in s tem spremembe končnega učnega uspeha. Iz občinstva na današnji predstavitvi pa je prišel tudi predlog za uvedbo zaznavanja izboljšav v ocenah, da bi lahko te učence še dodatno motivirali.

Metis je interdisciplinarni projekt, ki je nastal na pobudo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V projektu so poleg IJS in eHiše sodelovale tudi Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Gimnazija Novo mesto ter Osnovna šola dr. Vita Kraigherja.

Programsko kodo za sistem Metis je razvil IJS, šole so pomagale s pedagoškimi nasveti in usmeritvami, eŠola pa je vgradila ključni del sistema v program E-asistent. Del programskih rešitev, kot je orodje za dodatno pomoč učencem, pa je dosegljiv tudi prek Arnesa.