STAznanost

Objavljen razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško

Ljubljana, 16. junija - Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v letih 2018-2019. Cilj razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj hrvaških raziskovalcev v Sloveniji, so zapisali.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte, in sicer na področju biotehnologije in biomedicine, nanotehnologije, optimizacije procesov in materialov, informatike in telekomunikacije, ekologije in varstva okolja, energije in transporta ter
družboslovja in humanistike.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 17. julija do 15.00 ure.