STAznanost

Agencija za raziskovalno dejavnost objavila razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Ljubljana, 16. junija - Javna agencija za raziskovalno dejavnost je objavila razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2018. Sofinancirala bo manjše temeljne raziskovalne projekte in podoktorske temeljne raziskovalne projekte. Predviden okvirni letni obseg sredstev znaša 12 milijonov evrov. Prijave je treba oddati do 4. septembra.

Na razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija.

Predvideni začetek sofinanciranja izvajanja projektov je med 1. julijem 2018 in 1. oktobrom 2018, odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu in finančnem načrtu agencije.

Izbrane projekte bo agencija sofinancirala do tri leta, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo sofinancirani dve leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja projekta na razpisu.