STAznanost

Udeleženci posveta v državnem svetu so se zavzeli za dolgoročno vizijo slovenske znanosti

Ljubljana, 19. junija - V DS se je odvil posvet o znanosti in tehnologiji. Zbrane je nagovoril predsednik državnega zbora Milan Brglez, ki je izpostavil potrebo po skupni vzpostavitvi jasne vizije in usmeritve za razvoj vse slovenske znanosti. Za dolgoročno vizijo v znanosti, raziskovanju in tehnologiji inovativnosti se je zavzela tudi ministrica Maja Makovec Brenčič.

Brglezu se zdi pomembno, da na podlagi današnjega posveta pridejo do skupnih usmeritev, ki bodo politiko dejansko spodbudili k dejanju. "Za temeljno znanost bo morala vedno poskrbeti nacionalna država, kljub temu, da imamo evropsko perspektivo," je prepričan Brglez.

Celovitejšo sliko in trenutni vpogled v stanje znanstvenega raziskovanja je na posvetu podala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Makovec Brenčičeva. Slovenija se po deležu bruto domačega proizvoda za znanost in raziskave nahaja v dobri sredini med razvitejšimi državami, je dejala.

Ob tem je opozorila, da se bazične in aplikativne raziskave tudi pri nas praviloma zrcalijo v razvoju in uporabi novih tehnologij in inovacijah visoke dodane vrednosti: "Naša zaveza je, da se bomo tudi v prihodnje trudili za stabilnost in spodbudnost okolja za raziskave in razvoj z namenom, da vsi skupaj doprinesemo k znanstveni odličnosti".

"Znanost, tehnologija in inovacije so ključna zgodba za prihodnost ne samo Slovenije, ampak celotne Evropske unije," je zatrdila ministrica brez resorja, pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smrkolj. Temu področju po njenih navedbah daje poudarek tudi služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, in sicer predvsem skozi izvajanje pametne specializacije. Prepričana je, da je treba sredstva povečati tudi za bazično znanost. "Ključno je, da imamo spodbudno, predvsem stabilno okolje in predvidljive vire financiranja," je menila.

Predsednici sveta za znanost in tehnologijo Tamari Lah Turnškovi se zdi pomembno, da se poudarja pomen znanosti. "Poslanstvo sveta je v tem, da skrbi za razvoj znanosti in prenos inovativnih tehnoloških rešitev, ki naj pomagajo tudi razvoju gospodarstva," je dejal. Omenila je leta 2011 sprejeto resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije do 2020, v kateri je bilo predvideno, da se do leta 2020 financiranje znanosti iz javnih sredstev poveča na en odstotek.

"Danes ugotavljamo, da te strategije ne le, da ne dosegamo, ampak smo šli v obratno smer, z isto dinamiko, kot naj bi zviševala sredstva, se zdaj ta znižujejo," je opozorila.

Udeležence posveta je uvodoma pozdravil tudi predsednik državnega sveta Mitja Bervar. Kot je dejal, je posvet Znanost in tehnologija v Sloveniji - danes in jutri? namenjen soočenju z izredno kritično situacijo na področju znanosti in raziskovanja v Sloveniji. To bo po njegovi oceni kmalu doseglo svoj katastrofalni padec, če se trendi čim prej ne obrnejo v smer povečanega vlaganja v raziskovalno dejavnost in uredijo razmere v znanosti.