STAznanost

Projekt SATORI za etično presojo raziskav in inovacij

Ljubljana, 1. avgusta - V okviru evropskega projekta SATORI so razvili dokument za etično presojo raziskav in inovacij, namenjen raziskovalcem, zakonodajalcem in drugim deležnikom. V projektu, ki ga financira Evropska komisija in vključuje 17 partnerjev iz 12 držav, sodelujeta tudi Rok Benčin in Gregor Strle z ZRC SAZU.

Kot so sporočili z ZRC SAZU, v času hitrega znanstvenega napredka ter pomanjkanja uravnoteženih in usklajenih postopkov etične presoje raziskav na določenih področjih pogosto prihaja do etičnih dilem in burnih razprav. K razreševanju tovrstnih težav skuša prispevati projekt SATORI.

Eden prvih dosežkov je oblikovanje dokumenta za etično presojo raziskav in inovacij, ki je namenjen raziskovalcem, zakonodajalcem in drugim deležnikom.

Dokument temelji na obsežni primerjalni študiji načel in praks etične presoje po posameznih znanstvenih področjih (naravoslovje, medicina, strojništvo, družboslovje in humanistika) v devetih evropskih državah, ZDA in Kitajski ter vrstah institucij, ki so tako ali drugače povezane z raziskovanjem. Prav tako so pričakovanja glede novega okvira preverili s 153 intervjuji z deležniki.

Okvir etične presoje SATORI vsebuje splošen nabor etičnih izzivov in načel, ki zadevajo širok nabor raziskovalnih dejavnosti, pa tudi posebna načela glede na posebne raziskovalne kontekste, ki vključujejo tveganja za ljudi, živali, varstvo osebnih podatkov, okolja ipd.

Poleg tega vsebuje tudi priporočila in postopke, namenjene različnim vrstam institucij, organizacij in teles, ki opravljajo ali bi rade uvedle etično presojo raziskav.

Sklepna konferenca projekta SATORI bo 18. in 19. septembra letos v Bruslju, piše na spletni strani časopisa ZRC SAZU Zrcalnik.

SATORI etični okvir je javno dostopen na tej povezavi http://satoriproject.eu/media/D4.2_Outline_of_an_Ethics_Assessment_Framework.pdf