STAznanost

Z mednarodnim raziskovalnim projektom v promocijo dediščine krasa

Ljubljana, 24. septembra - Slovenski in hrvaški partnerji so se povezali v Interregov raziskovalni projekt KRASn'KRŠ. Njegov namen je raziskati naravno in kulturno dediščino na območju matičnega Krasa, Gorskega kotarja in Kvarnerja, jo inovativno interpretirati in kot tako ponuditi v uživanje turistom. V okviru projekta bodo uredili tudi več interpretacijskih centrov.

Dutovlje.
Vas Dutovlje, ki leži v središču kraškega vinorodnega okoliša.
Foto: Anže Malovrh/STA

Koper.
Kraški rob, tiri, železnica.
Foto: Nebojša Tejić/STA

Kras pokriva več kot četrtino zemeljskega površja, v Sloveniji in na sosednjem Hrvaškem pa še bistveno več: voda je tu z raztapljanjem apnenca ali drugih kamnin izoblikovala kar tretjino površja. Slovenija in Hrvaška sta se vsaka s svojim deležem kraškega površja, ki se pri nas imenuje kras, v hrvaščini pa krš, povezali v Interregovem raziskovalnem projektu, ki se imenuje - KRASn'KRŠ, so sporočili iz Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), sicer vodilnega partnerja v projektu.

Projekt združuje več partnerjev, od znanstvenih ustanov, kakršni sta prav ZRC SAZU in Prirodoslovni muzej iz Reke, do Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, ki upravlja botanični vrt, občine Punat na Krku in zasebnih podjetij, specializiranih za razvijanje zgodb in produktov na področju trajnostnega turizma.

Partnerji želijo izpostaviti štiri različne tipe krasa, kjer bodo uredili tudi interpretacijske centre oz. središča, v katerih se bodo obiskovalci lahko poučili o značilnostih kraškega površja, rastja in živalstva.

Nizki klasični kras oziroma kar Kras, kakršnega najdemo v Sežani in okolici in kjer deluje Naravoslovni muzej krasa, bodo tako nagradili v interpretacijski center kraške vegetacije. Tu je še kontaktni kras, eden najkrasnejših primerkov katerega so Škocjanske jame. Za visoki dinarski kras, značilen za Brod na Kolpi in okolico, bo interpretacijski center zaživel v Kaštelu Zrinjskih pod imenom Divjina s pogledom na morje in nad Reko, kjer se bo imenoval Volčja sled. V Punatu na Krku pa se bodo obiskovalci tamkajšnjega interpretacijskega centra, urejenega v stari torklji, spoznavali z značilnostmi obalnega krasa.