STAznanost

Evropski denar za spodbujanje prenosa znanja Institutu Jožef Stefan

Ljubljana, 22. septembra - Na javnem razpisu za spodbujanje prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij je pravočasno prispela samo vloga Instituta Jožef Stefan, ki jo je komisija za izvedbo postopka pozitivno ocenila. Vrednost sofinanciranja do leta 2022 znaša šest milijonov evrov, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Ministrstvo za izobraževanje je sredi junija objavilo javni razpis za sofinanciranje delovanja pisarn, ki bodo olajšale prenos znanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom. Do leta 2022 bo na voljo skupno šest milijonov evrov.

Namen razpisa, ki ga deloma financira Evropski sklad za regionalni razvoj, je med drugim spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev.

Pisarne za prenos tehnologij bodo kot del podpornega okolja nudile kakovostno, učinkovito in strokovno podporo raziskovalcem in podjetjem v Sloveniji.

Ministrstvo s tem želi spodbuditi strokovnost, učinkovitost, specializacijo in povezovanje slovenskih pisarn, kar bo pripomoglo k izboljšanju rezultatov trženja z javnimi raziskavami pridobljenega znanja z učinkom na celotno Slovenijo.

Do leta 2022 je na voljo skupno šest milijonov evrov, in sicer za tekoče leto 800.000 evrov, za leto 2018 1,5 milijona evrov, za leta 2019-2021 po milijon evrov, za leto 2022 pa 700.000 evrov.

Rezultat je objavljen na spletni strani ministrstva.