STAznanost

Talum z graško univerzo do učinkovitega koriščenja sončne energije

Gradec, 11. oktobra - Graška Tehnična univerza je skupaj s podjetjema Talum in Tiko Pro v Gradcu predstavila projekt ABS Network, s katerim želijo oblikovati mrežo slovenskih in avstrijskih strokovnjakov na področju učinkovitega koriščenja sončne energije. Projektna ekipa bo z čezmejnim evropskim programom razvila panel za ustvarjanje in širjenje Mreže znanja.

Udeleženci v projektu bodo združili moči in dve leti intenzivno sodelovali pri razvoju solarno in termično aktiviranega fasadnega panela (STAF panel), ki bo učinkovito koristil sončno energijo. Ta tehnološka inovacija bo nastala na podlagi združevanja znanja, pri čemer bo slednjega s področja tehnologij preoblikovanja prispeval kidričevski Talum, znanje s področja fasadnih tehnologij pa graška univerza.

Kot pojasnjujejo v podjetju Tiko Pro, ki bo skrbelo za razširjanje znanja in rezultatov projekta ter širše povezovanje zainteresiranih deležnikov iz stroke v mrežo znanja, bo projekt trajal do konca julija 2019. S prenosom znanja, krepitvijo raziskav in razvoja, rabo raziskovalno razvojne infrastrukture ter prenosom in izvajanjem rešitev na področju inovativnih raziskovalno-razvojnih rešitev bo prispeval k izboljšanju čezmejnega sodelovanja in konkurenčnosti vseh deležnikov v regiji.

Gre za inovacijo, ki bo za zniževanje energetskih potreb stavb učinkovito koristila sončno energijo. Njen načrtovan integralni način gradnje bo omogočil integracijo dodatnih funkcij v stavbni ovoj. S termičnim aktiviranjem fasade, torej pridobivanjem energije, ogrevanja in hlajenja, bi izboljšali energijsko bilanco stavb.

V okviru projekta načrtujejo izdelavo prototipa STAF panela, v zadnji fazi projekta pa tudi pripravo predloga za njegovo uvedbo v praksi na področju programske regije. Njihova mreža znanja bo omogočala tudi povezovanje kompetentnih razvojnih partnerjev v regiji s področja obnovljivih virov energije in povezanih sektorjev, kot so gradbeništvo, arhitektura, strojništvo in podobno.