STAznanost

Za več varnosti pred zemeljskimi plazovi po mnenju stroke nujna vloga države

Ljubljana, 11. oktobra - Strokovnjaki s področja geologije so na okrogli mizi v okviru simpozija o zemeljskih plazovih v jadransko-balkansko regiji menili, da bi morala država upoštevati znanje stroke, da bi se izognili škodi zaradi zemeljskih plazov. Strokovni del za karte plazov po posameznih območjih je že pripravljen, je dejal direktor geološkega zavoda Miloš Bavec.

Stroka danes po Bavčevih opozorilih že zelo dobro ve, kje preži največja nevarnost za nastanek zemeljskih plazov. To znanje je po njegovih besedah mogoče upoštevati tako pri prostorskem načrtovanju kot pri drugih posegih v prostor.

V zakonodaji je to po njegovih besedah že nakazano. "A kadar kakršen koli podzakonski predpis manjka, se stvari v praksi ne premaknejo naprej," je direktor Geološkega zavoda Slovenije Bavec opozoril za STA.

Tudi Matjaž Mikoš s fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, ki je okroglo mizo povezoval, je bil kritičen do države. "Država mora izpolniti obljube, ki izhajajo iz področne zakonodaje in se nanašajo na metodologijo in izdelavo kart," je dejal za STA.

Omenjene karte bi bilo potem mogoče po njegovem pojasnilu javno objaviti na spletnih straneh, dodan pa bi moral biti tudi komentar. Tako bi lahko tisti, ki kakor koli posegajo v prostor bodisi kot zasebniki bodisi kot investitorji, videli ogroženost v prostoru na osnovi različnih kart zemeljskih plazov, je dejal.

Pri tej nalogi je bilo po njegovih besedah v preteklih letih opravljenega že 80 odstotkov dela. "Tako razen dela, ki ga mora opraviti država, ne manjka veliko, da končamo in karte damo v uporabo javnosti, odločevalcem ter prostorskim načrtovalcem v občinah ali v državi," je ocenil.

"Morali bi predvideti vse možne procese, ki se lahko zgodijo na določenem območju. Tu pa manjka zakonodaja," je na okrogli mizi menil tudi Timotej Verbovšek z naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani.

Ervin Vivoda z ministrstva za okolje in prostor je priznal prednosti, ki jih pri preprečevanju škode zaradi zemeljskih plazov prinaša strokovno delo. Zaradi neustrezne gradnje infrastrukture nastaja velika škoda, je poudaril.

Tridnevni regionalni simpozij o zemeljskih plazovih, ki se je začel danes v Ljubljani, so organizirali geološki zavod, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ter naravoslovnotehniška fakulteta.