STAznanost

Statistično društvo Slovenije zaznamuje 40-letnico

Ljubljana, 17. oktobra - Statistično društvo Slovenije danes v Ljubljani pripravlja praznovanje ob svoji 40-letnici, na katerem bodo podelili tudi priznanja društva. Društvo uspešno združuje strokovne interese tako raziskovalcev in učiteljev v raziskovalno-akademski sferi kot tudi v sferi uradne, državne statistike, je za STA pojasnil predsednik društva Matevž Bren.

Kot je dejal Bren, gre za strokovno združenje s statusom društva, ki deluje v javnem interesu. Delujejo na raziskovalno-akademskem področju in na področju državne statistike ter s tem sodelujejo na področju statistične teorije in prakse in širjenja splošne statistične pismenosti, je navedel.

Po njegovih besedah so izdali Statistični terminološki slovar z razlagami temeljnih statističnih pojmov. V njem je več kot 1500 gesel, dodana pa so njihova poimenovanja v angleščini, francoščini, nemščini in italijanščini. Slovar je dostopen na spletu.

Člani društva skupaj z gosti iz tujine od leta 2002 na Univerzi v Ljubljani izvajajo tudi podiplomski študij statistike. Prvi doktorat je bil ubranjen leta 2007. Trenutno je na doktorskem študiju vpisanih 26 študentov, na magistrskem pa je za študijsko leto 2017/2018 razpisanih 50 vpisnih mest, je navedel Bren.

Po njegovih pojasnilih društvo letno organizira znanstveni konferenci Uporabne statistike in Mladi statistiki, skupaj z državnim statističnim uradom pa pripravijo tudi aktivnosti za dan statistike.

Društvo izdaja znanstveno revijo Metodološki zvezki in društveni Bilten, sodeluje pa tudi v več mednarodnih združenjih, v katerih člani slovenskega društva opravljajo pomembne funkcije.

Od leta 2012 v društvu vsako leto podeljujejo priznanja društva: častni član, Blejčevo priznanje za vrhunske dosežke na področju statistike na znanstveno-raziskovalnem ali pedagoškem področju in področju uradne statistike ter priznanje za odličnost statističnega poročanja v medijih.

Po napovedih Brena bodo tudi v prihodnje nadaljevali z vsemi dejavnostmi društva, s posodabljanjem terminologije in vključevanjem mladih, skupaj s statističnim uradom pa bodo izvedli statistično olimpijado za srednješolce, ki jo organizira in sponzorira Eurostat.