STAznanost
Humanistika in družboslovje

Vlada bo zagotovila več denarja za raziskovalno dejavnost

Ljubljana, 18. oktobra - Vlada je sprejela odgovore na sklepe odbora DZ za izobraževanje v povezavi s financiranjem raziskovalnega dela. Kot je sklenila, bo še letos zagotovila dodaten denar za raziskovalno dejavnost s prerazporeditvami znotraj proračuna, za leto 2018 pa jih bo povečala za 11,43 odstotka, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.

Na predlog odbora, da Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) najkasneje do prihodnjega leta uredi z vlado razpise tako, da bodo ti objavljeni vsako leto ob istem času, najkasneje pa do marca, vlada pojasnjuje, da to vedno ni mogoče.

"Predpogoj za predvidljivost razpisov je namreč večletna finančna stabilnost in predvidljiva rast proračunskih sredstev. ARRS in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se že sedaj trudita za zagotavljanje čim bolj stabilnega finančnega okolja, k čemur zagotovo pripomore predvidljivost javnih razpisov. Takšno ravnanje bosta v prihodnje še okrepili," so pojasnili na ministrstvu.

Kljub temu je ARRS treba omogočiti, je prepričana vlada, da se lahko v primeru rebalansa proračuna ustrezno prilagaja tudi med letom.

Glede zahteve po zagotovitvi dodatnih sredstev za raziskovalno dejavnost še letos vlada odgovarja, da si bo za to prizadevala s prerazporeditvami znotraj proračunskih sredstev, kar bo mogoče šele po zaključku usklajevanj z ministrstvom za finance. Dodaten denar bo namenjen predvsem za financiranje infrastrukturnih obveznosti in za projektno oziroma programsko financiranje.

Dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost pa so že predvidena v predlogu proračuna za leto 2018. Gre za povečanje integralnih sredstev v ta namen za 11,43 odstotka.

Na predlog, da ministrstvo za izobraževanje nemudoma pristopi k pripravi pravnih podlag za zagotovitev stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti, vlada odgovarja, da je ministrstvo to že storilo in jih zapisalo v osnutek novega predloga zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti.

Delovna skupina za pripravo zakona, sestavljajo jo relevantni deležniki s področja raziskovalne dejavnosti, ga je prvič obravnavala avgusta. Predlog predvideva tudi ureditev stabilnega financiranja, so navedli na ministrstvu.

Parlamentarni odbor je na seji sredi septembra ob obravnavi razmer v raziskovalni dejavnosti sprejel nekaj sklepov, med drugim tudi, da se v tem in prihodnjem letu zagotovijo dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost.